"El perill de la "bombolla individual de filtres" a la xarxa", Eli Pariser

> audiovideo 9' >

A mesura que les empreses de la xarxa s'esforcen per adaptar els seus serveis (incloent notícies i resultats de recerca) als nostres gustos personals, sorgeix una conseqüència no desitjada perillosa: restar atrapats en una "bombolla de filtres" que ens obstaculitza l'accés a aquesta informació que podría desafiar o ampliar la nostra visió del món. Eli Pariser sosté amb determinació com això, en darrera insància, és dolent per a nosaltres i per a la democràcia.

Pioneering online organizer Eli Pariser is the author of "The Filter Bubble," about how personalized search might be narrowing our worldview. Full bio »