notícies

opinions

(en xarxa) rebel, lliberal, desobedient, respectuosa, insubmisa, sensata, goliarda, republicana, llibertina, responsable, laica, subversiva, amable, llibertària, ... (prenent partit) noviolent-gandhià, transnacional, transpartit, democràtic, ambientalista, laic, federalista europeu, lliberaldemocràtic, llibertari, federatiu, anticlerical, antiprohibicionista, antipartitocràtic, ...

BarcelonaRadical.net es constitueix, en el marc del lliberalisme homologable internacionalment, com a exponent de la cultura política anglosaxona, seguint l´estratègia noviolenta gandhiana, prenent com a referent els radicali d´Emma Bonino i Marco Pannella...

llegir més