notícies

opinions

o servitud voluntària, o llibertat...

(en xarxa) rebel, lliberal, desobedient, respectuosa, insubmisa, sensata, goliarda, republicana, llibertina, responsable, laica, subversiva, amable, llibertària, ... (prenent partit) noviolent-gandhià, transnacional, transpartit, democràtic, ecologista, laic, federalista europeu, llibertari, federatiu europeu, anticlerical, antiprohibicionista, antipartitocràtic, ...

BarcelonaRadical.net es constitueix, com a exponent de la cultura política anglosaxona, seguint l´estratègia noviolenta gandhiana, prenent com a referent els radicali d´Emma Bonino i Marco Pannella, en defensa de les llibertats de tothom i cadascú.

llegir més