BARCELONA RADICAL
radicalparty
fas política?...
o te la fan?
sigues tu mateix
el canvi que vols

notícies

opinions

Barcelona Radical, associats en xarxa, prenent partit

rebel, lliberal, respectuosa, insubmisa, sensata, goliarda, republicana, llibertina, responsable, laica, subversiva, amable, llibertària, ... noviolent-gandhià, transnacional, transpartit, democràtic, ambientalista, laic, federalista europeu, lliberaldemocràtic, llibertari, federatiu, anticlerical, antiprohibicionista, antipartitocràtic, ...

BarcelonaRadical.net es constitueix com a Associació Radical Transnacional a Barcelona, en el marc del lliberalisme homologable internacionalment, exponent de la cultura política anglosaxona, seguint l´estratègia noviolenta gandhiana, prenent com a referent els radicali d´Emma Bonino i Marco Pannella...

llegir més