notícies

opinions

o servitud voluntària, o llibertat...

(en xarxa) rebel, lliberal, desobedient, respectuosa, insubmisa, sensata, goliarda, republicana, llibertina, responsable, laica, subversiva, amable, llibertària, ... (prenent partit) noviolent-gandhià, transnacional, transpartit, democràtic, ecologista, laic, llibertari, confederatiu europeu, anticlerical, antiprohibicionista, antipartitocràtic, ...

BarcelonaRadical.net es vol exponent de la cultura política anglosaxona, de l´estratègia noviolenta gandhiana, del referent dels radicali d´Emma Bonino i Marco Pannella, de la defensa de les llibertats de tothom i cadascú.

llegir més