notícies

opinions

Barcelona Radical, associats en xarxa, prenent partit

rebel, lliberal, respectuosa, insubmisa, sensata, goliarda, republicana, llibertina, responsable, laica, subversiva, amable, llibertària, ... noviolent-gandhià, transnacional, transpartit, democràtic, ambientalista, laic, federalista europeu, lliberaldemocràtic, llibertari, federatiu, anticlerical, antiprohibicionista, antipartitocràtic, ...

BarcelonaRadical.net es constitueix com a Associació Radical Transnacional a Barcelona, en el marc del lliberalisme homologable internacionalment, exponent de la cultura política anglosaxona, seguint l´estratègia noviolenta gandhiana, prenent com a referent els radicali d´Emma Bonino i Marco Pannella...

llegir més