BARCELONA RADICAL
radicalparty
fas política?...
o te la fan?
sigues tu mateix
el canvi que vols

notícies

opinions

Barcelona Radical, socis en xarxa, prenent partit

rebel, lliberal, respetuosa, insubmisa, sensata, goliarda, republicana, llibertina, responsable, laica, subversiva, amable, llibertària, ... noviolent-gandhià, transnacional, transpartit, democràtic, ambientalista, ecologista, federalista democràtic, laic, federalista europeu, llengua internacional, lliberaldemocràtic, lliberalsocialista, llibertari, antiautoritari, antimilitarista, anticlerical, antiprohibicionista, antipartitocràtic, ...

BarcelonaRadical.net es constitueix com a Associació Radical Transnacional a Barcelona, en el marc del lliberalisme homologable internacionalment, exponent de la cultura política anglosaxona, seguint l´estratègia noviolenta gandhiana, prenent com a referent els radicali d´Emma Bonino i Marco Pannella, i el seu/nostre Partit Radical Noviolent Transnacional i Transpartit, ONG d'status consultiu a l'ONU, que promogué la creació del Tribunal Penal Internacional a més a més de liderar la lluita per una Moratòria Universal ONU sobre la Pena de Mort, contra les Mutilacions Genitals Femenines, o per la democràcia i les llibertats, especialment de les dones, al món àrab. Des de sempre s'ha implicat en la causa dels Drets Humans (Tibet, Txetxènia, Darfur…), així com en la defensa laica de les llibertats religioses, sia de budistes o catòlics al Vietnam o musulmans a la Xina o, allà on són també perseguits, apòstates o ateus...

llegir més