Manifest per la Bressola i la llengua a Catalunya Nord

Signeu el Manifest per la Bressola
i la llengua a Catalunya Nord

MANIFEST:

L’usage du catalan répugne et est contraire à l’honneur de la nation française”. (L’ús del català repugna i és contrari a l’honor de la nació francesa). Amb aquesta paraules el rei Lluís XIV va prohibir la llengua catalana amb el seu edicte de l’any 1700 al territori que va anomenar la província estrangera del Rosselló.

 

Després de 276 anys de prohibició de l’ús de la llengua, ningú no s’hagués cregut que el 1976 es podria tornar a obrir una escola catalana a Perpinyà. La Bressola però, ho va fer, i al cap de 30 anys, no només segueix existint sinó que hom pot comprovar que correspon al desig de la població de Catalunya Nord, tant la catalana d’origen com la d’adopció: Les escoles de la Bressola (que ara són vuit) han crescut de 280% aquests darrers 8 anys! Això hauria de significar l’obertura de nous centres i l’escolarització de més i més nins i nines, amb totes les despeses i dificultats que això representa

 

La manca de mitjans, però, impedeix que totes les famílies puguin tenir-hi accés:

 • Cal esperar 5 anys abans que l’estat participi en el finançament d’un centre nou.

 • Manquen locals per acollir els alumnes. Obligant a realitzar les classes en barracons i en condicions poc agradables per l’ensenyament.

 • La gran majoria de municipis no disposen d’una escola catalana. la qual cosa exclou de l’ensenyament català molts alumnes que s’hi matricularien

 • Manquen recursos per obrir més centres de secundària que permetin la continuació dels estudis i la línia educativa engegada per les escoles La Bressola a primària.

 

La llengua catalana a Catalunya Nord, malgrat els avenços d’aquests darrers anys, es troba en greu perill i caldrien moltes escoles per a salvar-ne realment l’ús.

Per aquests motius els sotasignats fem una crida a les institucions franceses i a les catalanes :

 

A les institucions franceses:

 

 • A l’estat perquè apliqui de manera generosa i eficaç l’acord signat amb la Bressola l’any 1995 facilitant la creació d’escoles la Bressola als municipis que encara no en tenen.

 • Al Consell General perquè participi en el finançament de l’ensenyament secundari (Col·legi)

 • Al Consell Regional perquè continuï incrementant els ajuts a la Bressola com ho ha començat a fer i ajudi a la creació d’un liceu.

 • Als municipis del departament dels Pirineus Orientals que encara no ho hagin fet perquè facilitin locals per a les escoles catalanes de la Bressola i els atorgui la paritat, pel que fa als serveis municipals, amb les escoles públiques franceses.

 

A les institucions catalanes:

 

 • Al Govern de Catalunya perquè continui aplicant de manera generosa la Resolució del Parlament de Catalunya del 21 de febrer del 2001 que insta el govern a facilitar la creació de nous centres de la Bressola.

 • A les diputacions, consells comarcals i municipis que encara no ho hagin fet, que s’adhereixin a l’associació Amics de la Bressola.

 

Els sotasignats també sol·liciten de les institucions esmentades un suport decidit a les iniciatives culturals de Catalunya Nord en els àmbits de

 • Creació (cançó, teatre, dansa)

 • Mitjans de comunicació (premsa, ràdio, TV). En particular es demana que la població nord-catalana tingui accés a les TV digitals terrestres en català.

 • Toponímia. Plena utilització dels topònims en català en tots els senyals públics.

 

Salvem la llengua i la identitat catalana de les comarques del nord!
 • Manifeste pour la Bressola et la langue catalane en Catalogne Nord (en français ) 

signa el manifest per la Bressola, clicant aquí