Espanya, el país de l’OCDE que eleva més el seu deute pública durant la crisi

deuda españolaEspanya és el país de l’OCDE on es va produir l’increment més gran del deute públic en termes relatius durant els anys de la crisi, segons es desprèn d’un informe elaborat per l’ Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic sobre l’ administració pública.

En concret, el deute brut públic d’ Espanya va créixer en 75,1 punts percentuals del producte interior brut (PIB), l’ avenç més important en termes relatius d’entre tots els membres del “club dels països rics”, fins i tot davant d’ Eslovènia (+73 punts percentuals), Portugal (+71,1) i Grècia (+68,8). Aquests dos últims països van ser rescatats de la crisi, mentre que a Espanya només va ser el sector bancari el que va rebre l’ajuda.

A l’altre costat de la balança, països com Noruega, Suïssa i Israel van aconseguir reduir els nivells de deute durant l’última recessió, en 16,7 punts percentuals, 5,2 i 2,1, respectivament.

El nivell de deute màxim en aquells vuit anys va ser del 221,8% sobre el PIB i el va marcar el Japó, la qual cosa suposa un endeutament que duplica el valor de tot allò que el mateix país és capaç de generar ­durant un any.

Al Japó el segueixen Grècia, com el segon país amb més deute públic (186,6%), Itàlia (157,5%) i Portugal (149,2%). Espanya es va situar en setè lloc amb un nivell de deute del 116,85%, per sobre de la mitjana de l’OCDE, que se situava en el 112% el 2015. El percentatge de deute públic en l’OCDE va augmentar un 73% des del 2007 fins al 2015.

Els països amb un nivell de deute més baix respecte a la seva economia van ser Estònia (13%), Xile (24,5%), Turquia (27,4%) i Luxemburg (30,7%).

La despesa pública mitjana dels governs dels països de l’OCDE el 2017 va ser del 40,9% sobre el PIB, davant el 38,8% del 2007, mentre que l’ ocupació pública es va mantenir pràcticament estable, amb un avenç de quatre dècimes, fins a representar el 18,1% del total.

14-VII-17, lavanguardia