Marca España: donaran el títol de l’ESO encara que es suspengui

Resultat d'imatges de educacion calidadA escasses dues setmanes que acabi el curs, el Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprovat un reial decret a partir del qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxillerat i que en poques paraules permet obtenir el títol de l’ESO encara que no s’assoleixi la nota mitjana de 5 i fins i tot amb dues assignatures suspeses, sempre que no siguin de manera simultània la de matemàtiques i llengua i literatura.

La norma estableix, a més, que en el títol de graduat en ESO constarà la qualificació final: la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes en cada una de les matèries cursades, expressada en escala d’1-10. Es pot donar la paradoxa que un alumne no assoleixi una nota mitjana de 5 i, tot i això, en aplicació d’aquest decret, es consideri apte per a la consecució del diploma.

Resultat d'imatges de educacion calidadD’aquesta manera, el ministre Méndez de Vigo tira per terra l’esbombada “cultura de l’esforç” que tant va defensar el seu predecessor, José Ignacio Wert, actual ambaixador d’ Espanya davant l’OCDE a París, ideòleg de la Lomce, que actualment està en procés de revisió al Congrés després d’aprovar-se amb l’únic consens del PP. I que ara, fins i tot el Govern, rebaixa les expectatives amb un decret que torna la situació a abans de la Lomce. Aquest text va rebre el vistiplau de les comunitats autònomes en la conferència sectorial d’ educació del passat 30 de març.

Pel que fa a la titulació de batxillerat, l’alumne haurà d’obtenir la qualificació positiva de totes les matèries dels dos cursos de l’etapa i la nota final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cada una de les assignatures cursades a batxillerat.

Aquest reial decret neix amb els dies comptats ja que precedeix a la norma que ha de sorgir del pacte educatiu que encara es demorarà fins a final d’any. Segons membres de la comissió que treballa en la recerca d’aquest acord, la nova llei educativa que sorgeixi no estarà a punt fins al curs 2018-2019.

La relaxació per aprovar l’ESO permetrà que les taxes d’abandonament escolar, que ara són molt altes a Espanya, no augmentin més. Un enduriment en l’obtenció del títol allunyaria Espanya de l’objectiu marcat per la Unió Europea per a l’any 2020 i que fixa per al nostre país una taxa d’abandonament educatiu primerenc del 15%. Actualment, la taxa d’abandonament està situada en el 19,7%. Només el 77% de l’alumnat espanyol aconsegueix el títol de secundària a l’edat que li correspon.

02/06/2017 14:48 | Actualizado a 03/06/2017 lavanguardia