la sobrada i orgullosa ignorància de la investigació espanyola

Hi ha alguna cosa pitjor que poc pressupost públic per a investigació? Sí, que no es gasti el que s'ha pressupostat. I l'Estat espanyol només va gastar l'any passat un terç del que estava previst. Si, malgrat tot, hi ha innovació a Espanya, no es pot negar l'existència del miracle.

Entre el 2012 i el 2016, el govern Rajoy va donar a la Junta d'Andalusia 1.052 milions d'euros per a formació. La Junta va tornar 804 milions.

14-IV-17, Fernando Ónega, lavanguardia