els pobres, cada vegada són més i més pobres

Resultat d'imatges de españa pobres ricosL'informe d'Oxfam Intermón explica com cada cop hi ha més treballadors pobres i els que cobren menys han perdut més salari

L'informe d'Oxfam Intermon explica amb dades per què la desigualtat s'ha accentuat durant la crisi a Espamya. Els treballadors amb sous més baixos són els que han patit una caiguda més gran de les remuneracions, un factor que cal sumar a la precarietat i la temporalitat.

Els que cobren menys perden més salari:

El gràfic mostra que entre el 2008 i el 2014 s'ha produït una caiguda més gran i continuada entre el 10% dels treballadors que cobren menys, d'un 28%. Per contra, el 10% dels empleats amb sous més alts només van perdre el 0,6% de sou.

Cada cop hi ha més treballadors pobres:

Com a conseqüència del punt anterior, cada cop hi ha més treballadors pobres. Al gràfic es pot veure com s'ha passat d'un 10,2% de treballadors pobres el 2007 a un 13,2% el 2015. És el tercer nivell més alt de la Unió Europea, només superat per Romania i Grècia (18,6 i 13,4%, respectivament). Tenir una feina no garanteix que es puguin cobrir les necessitats més bàsiques.

Es recapta poc i malament:

L'evolució de la recaptació tributària els darrers anys demostra que es recapta poc i malament. Espanya va ser el país que més va rebaixar el tipus màxim de l'impost de la renda (IRPF) el 2015, segons KPMG. No es recapta més dels que més tenen i, a més, puja la recaptació procedent de les famílies –malgrat la caiguda dels sous– mentre baixa la recaptació de les empreses (impost de societat), malgrat que els beneficis empresarials no van caure tant.

Societats: el gran forat recaptatori:

Segons l'informe, el gran forat recaptatori és l'impost de societats. La recaptació per l'IRPF va caure poc durant la crisi, malgrat l'atur i els sous més baixos. En canvi, l'augment de recaptació per IVA creix (per la pujada de tipus), mentre cau la recaptació pels impostos especials, patrimoni (que paguen els més rics, però no a totes les comunitats) i sobretot l'impost de societats, que es va desplomar quasi el 54%. Per això, els responsables d'Oxfam demanen una reforma integral del sistema fiscal i, especialment, de societats, per elevar no el tipus impositiu, sinó el tipus efectiu.

  • ARA Barcelona Actualitzada el 16/01/2017 14:02