els concursos de grans enginyeries, subhastes al millor postor

Les redaccions de projectes d’obra pública s’adjudiquen atenent, principalment, criteris econòmics més que tècnics, segons els professionals que se n’ocupen. El Foro para la Ingeniería de Excelencia ( Fidex), que agrupa deu de les empreses espanyoles més grans del sector, denuncia la imposició d’un model de licitació low cost, que, segons el seu parer, posa en risc la qualitat de les actuacions d’infraestructures i d’edificació promogudes per les administracions i que, amb el temps, acaba sortint car. Segons els seus càlculs, almenys el 70% dels punts que s’obtenen per cada expedient són pel preu. I hi ha molts casos en els quals s’arriba al 100%, de manera que el que realment es fan són subhastes al millor postor. Per això, aquesta organització empresarial reclama un canvi de model que permeti sortir d’aquesta espiral devaluadora.

Fidex agrupa Eptisa, ECG, Euroestudios, Getinsa-Payma, Aecom Inocsa, Intecsa-Inarsa, Inypsa, Typsa, Técnicas Reunidas i Acciona Ingeniería, companyies en les quals treballen 17.000 professionals i que sumen una facturació de més de 4.700 milions d’euros anuals, el 90% procedent de mercats exteriors. La denúncia d’aquesta associació coincideix amb les que han fet d’altres també representatives, com Asinca, que reuneix les enginyeries independents catalanes, o l’ Institut de Tècniques de la Construcció de Catalunya, fundació que compta amb les empreses, les institucions professionals i les administracions.

L'adjudicació de la redacció del projecte de l'estació de la Sagrera ha estat criticada per haver valorat més el preu que la qualitat de les ofertes L'adjudicació de la redacció del projecte de l'estació de la Sagrera ha estat criticada per haver valorat més el preu que la qualitat de les ofertes

“S’està imposant el curtterminisme ja que, com que amb els projectes no es tallen cintes d’inauguració, s’entén que s’han de fer a corre-cuita per passar a les obres”, lamenta Fernando Argüello, director general de Fidex. I amb aquest model de retallades –prossegueix Argüello–, després, en la fase de construcció, apareixen imprevistos i sobrecostos que poden ser de més del 50% sobre el pressupost inicial. Fidex considera que augmentant només un 5% la inversió en enginyeria podrien aconseguir-se estalvis de fins al 30% en l’execució de les obres. La situació a la qual s’ha arribat és extrema, segons les grans enginyeries. Per exemple en el cas del Ministeri de Foment,
en què les licitacions han caigut un 80% arran de la crisi i l’única manera de guanyar-ne els concursos és presentar ofertes amb baixes de fins al 60% sobre el preu de sortida.

L’enginyeria low cost és general, segons Fidex, i afecta totes les administracions. Segons les seves estimacions, el ministeri més inversor, el de Foment, prioritza sobre manera el preu en els projectes, que arriben a concentrar el 70% del pes en les licitacions de les direccions generals de Carreteres i de Ferrocarrils i el 75% en les del gestor ferroviari Adif. Entre els projectes més polèmics d’aquest últim, hi ha el de l’arquitectura i instal·lacions de la futura estació de la Sagrera, a Barcelona, que es va adjudicar
a l’oferta més barata i que, sorprenentment, era també la més mal valorada en la part tècnica. L’ens d’aeroports Aena atorga el 100% dels punts al preu una vegada acreditada una mínima capacitat tècnica. I les comunitats autònomes segueixen directrius semblants. Les que més tenen en compte el preu per adjudicar són, segons aquesta entitat, Madrid, Astúries i Castella i Lleó, on aquest criteri és l’únic considerat, seguides de Cantàbria, Catalunya i Castella-la Manxa, amb un pes del 80%.

Aquest model, subratlla Argüello, contradiu la directiva europea de Contractació Pública, que havia d’haver-se traslladat a la legislació espanyola l’abril passat i “pel que coneixem fins ara, no sembla que vagi pel bon camí”. Fidex assenyala que, seguint les indicacions comunitàries, el treball de les enginyeries s’hauria de considerar de caràcter intel·lectual i, en conseqüència, hauria de prioritzar la qualitat per sobre del preu. En països com Alemanya, Suïssa o els Estats Units el primer aspecte té un pes del 80%. “El projecte de llei que acaba d’aprovar el Govern central no assegura això últim”, lamenta el director general de Fidex, per la qual cosa l’entitat, juntament amb els col·legis professionals d’enginyers de camins i d’arquitectes, proposarà canvis als grups parlamentaris de cara a la seva tramitació a les cambres.

, Barcelona
28/12/2016 - lavanguardia
Les grans enginyeries consideren que Ineco, dependent del Ministeri de Foment, els fa una competència injustificada fruit d’un “tracte de favor” per part d’aquest departament en l’adjudicació de la redacció de projectes. Les encomandes de gestió permeten l’encàrrec de treballs a aquesta companyia sense necessitat de treure’ls a concurs. Però ha de donar-se alguna d’aquestes circumstàncies: que hi hagi urgència, que l’actuació comprometi
la seguretat nacional o que prèviament hi hagi hagut una licitació i hagi quedat deserta. “S’està utilitzant el primer supòsit com a calaix de sastre per justificar tota mena d’encomandes”, lamenta el director general de Fidex, Fernando Argüello. “Avui, el mercat és el 15% del que hi havia abans de la crisi –denuncia–, però Ineco continua contractant el mateix volum que llavors”. Per assegurar que no s’abusa d’aquest procediment, aquesta entitat que agrupa deu de les principals enginyeries espanyoles proposa que un altre organisme aliè a Foment, la Intervenció General de l’ Estat, controli els expedients.
, Barcelona
28/12/2016 - lavanguardia