(una hora menys a Canàries, i) una hora més a Ses Illes?

El proper 30 d’octubre els rellotges es retardaran una hora. Arriba l’horari d’hivern, vesprejarà per tant més aviat i els primers que veuran posar-se el sol seran els menorquins. A les 17.40 h de l’1 de novembre desapareixerà la llum solar a l’illa balear, mentre que a l’oest de la Península no ho farà fins a les 18.25 h. Davant aquests vespres foscos que tornen a acostar-se, el Parlament de les Illes Balears aprovarà demà una decla­ració institucional consensuada entre tots els grups perquè es mantingui l’horari d’estiu. És a dir, per no canviar l’hora el proper dia 30.

La Cambra es fa ressò del moviment social impulsat per la plataforma “, que sota el lema “més llum, més color, més vida” fonamenta la petició en ­entendre que beneficiaria tant el benestar de la societat com l’economia balear. Balears és la primera comunitat que veu sortir el sol, ­però també la primera que veu com es pon i la declaració parlamentària reclama poder tenir un horari “lògic, racional i natural per treure el màxim benefici a un recurs tan apreciat com el sol”.

Els beneficis de no aplicar aquest canvi horari serien múl­tiples, s’indica, a part òbviament de poder gaudir de la llum diürna quan s’acaba l’escola (depenent), la universitat o la feina i es disposa de temps. La plataforma “ ” recorda que la llum solar és clau per a la salut i l’estat d’ànim. Si a l’hivern ja es redueixen les hores de llum natural, aquest canvi “polític”, s’assenyala, produeix una disminució encara més pronunciada que pot repercutir de manera negativa (depressió, insomni i moltes altres alteracions). Disposar de més llum facilita que es realitzin activitats a l’aire lliure, que disminueixin les hores de consum televisiu i que s’incrementi el nivell cultural.

En l’àmbit econòmic es reduiria el consum elèctric, augmentaria les vendes del petit i mitjà comerç ja que amb més hores de sol a la ­tarda la gent s’anima a sortir al carrer. També ajudaria la “desestacionalització” turística i per tant l’ ocupació. Amb un clima suau a l’hivern augmentar la llum a l’hora­baixa facilitaria que els tu­ristes optessin per unes vacances hivernals.

Huso horario España y EuropaTant la iniciativa social com la declaració institucional consideren obsolet pertànyer a un fus horari ( Greenwich) en entendre que respon a decisions polítiques de caràcter industrial del passat. I se subratlla també que aquesta proposta va de la mà de la racionalit­zació horària, de l’aposta per de­finir un horari més conciliador i una nova cultura del temps. Però com ja és habitual quan s’aborden aquestes qüestions la pregunta és si aquestes iniciatives podran plasmar-se en la realitat.

Quan s’aprovi la declaració, aquesta “viatjarà” al Congrés dels Diputats, ja que és l’ Estat el que té les competències. Aquest text se suma a l’intens debat sobre la racionalització horària, amb l’objectiu de conciliar els diferents temps de vida però amb propostes diferents. Mariano Rajoy va proposar can­viar el fus horari per sortir de l’hora central europea i alinear-se amb Londres. No sembla que vulgui insistir-hi, però això suposaria en­cara més foscor hivernal a les illes Balears. A l’abric d’aquesta discussió, les Canàries van aixecar la mà per mantenir-se sempre amb “una hora menys” respecte a la Penín­sula. Una hora menys que data del 1922. Ara cal veure si s’aconse­gueix aquesta “hora més” a les illes mediterrànies.

24-X-16, C. Sen, lavanguardia