Consell d’Europa suspèn Espanya en persecució de la corrupció

Resultat d'imatges de greco corruptionBé, però no del tot. El Greco (sigla de Grup d'Estats Contra la Corrupció, en anglès) assenyala que Espanya ha posat en marxa cinc de les recomanacions que va donar per millorar la vida pública, però sis, no. A les conclusions del seu últim informe, fet públic ahir, el Greco en dóna una de freda i una de calenta: d'una banda, assenyala que Espanya posa en marxa les seves mesures, però, de l'altra, diu que el nivell de compliment és "globalment insatisfactori".

Greco és una institució creada pel Consell d'Europa i a què s'han adherit 49 estats. La seva missió és vetllar i fer les recomanacions necessàries per eliminar la corrupció de la vida pública. El 2014 va emetre un informe sobre Espanya en què va considerar que la proliferació d'escàndols de corrupció afectava la credibilitat de les institucions polítiques del país, i proposava onze mesures correctores. Ara ha emès un dictamen sobre la posada en marxa d'aquestes propostes; un document que arriba mentre s'estan fent els judicis per les targetes black i la Gurtel; quan l'espoli del Palau de la Música ja té data per enfrontar-se al tribunal i segueix el degoteig dels ERO, per exemple. Les observacions de Greco afecten els parlamentaris, el poder judicial i la Fiscalia.

Resultat d'imatges de greco corruptionEn l'àmbit positiu, la institució valora la posada en marxa de modificacions legislatives, principalment els canvis del Codi Penal, com el control del finançament dels partits i les sancions efectives que es poden aplicar en aquests casos, i també la inclusió de la corrupció al sector privat i la regularització dels procediments de finançament dels partits. També enalteix l'existència dels portals de transparència i el que comporten:que els ciutadans accedeixin a la informació.

Al seu document, Greco explica que el govern d'Espanya va informar de les iniciatives empreses, un pla de regeneració democràtica, però dóna compte que tot ha quedat pendent a causa del parèntesi que suposen les convocatòries electorals i que no se sap què passarà la pròxima legislatura. En aquest sentit s'explica que la societat espanyola té una forta voluntat de canvi, fins al punt que ha fet saltar el sistema bipartidista, esbocinat pels escàndols de corrupció.

En canvi, Greco lamenta que el codi de conducta de parlamentaris i senadors no està posat al dia, i que hi ha resistència en aquests servidors públics i dels grups parlamentaris a ser transparents i explicar els seus dispendis i agendes. L'altra crítica més taxativa és que no s'ha aprofundit en la independència del poder judicial, i posa sobre la taula una enquesta del Consell General del Poder Judicial en què els jutges assenyalen que no es protegeix la independència en els nomenaments. En les conclusions del document, Greco assenyala que Espanya ha posat en marxa o ha abordat satisfactòriament algunes recomanacions, però està "molt per sota del nivell de compliment", que és "globalment insatisfactori".

11-X-16, S. Tarín, lavanguardia