uns 400.000 dependents no reben cap assistència

Resultat d'imatges de ley dependencia chisteNo hi ha diners o no hi ha voluntat, o totes dues coses, però la realitat és que avui dia més de 400.000 persones en situació de dependència que tenen reconegut el dret a una assistència no l’estan rebent. Exactament 400.158. Milers de ciutadans que, segons la llei i després de passar els controls precisos, haurien de rebre el servei i la prestació que el propi sistema els ha dissenyat. Però, malgrat que la llei els empara, la realitat no.

Així ho assenyalen les últimes dades publicades pel Sistema d’ A­tenció de la Dependència, del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials, relatiu al primer trimestre d’a­quest any i que també indiquen que hi ha 802.269 persones ateses. Segons el president de l’ Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, “es necessitarien 16 anys per atendre per complet la llista d’espera amb la tendència que es marca en les dades oficials del primer trimestre de l’any”. Tenint en compte que el 54% de les persones en situació de dependència són més grans de 80 anys, molts d’ells moriran sense haver rebut el dret que se’ls reconeix. De fet, segons Ramírez, el Ministeri de Sanitat reconeix que gairebé el 20% dels morts en aquest tri­mestre es trobava en els “ llimbs de la dependència”. Només l’últim any van morir més de 45.000 persones en situació de dependència sense rebre cap prestació o servei a la que tenien dret, apunten des de l’ Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.

Dades i més dades que posen de manifest, un cop més, la crua realitat: que milers de persones que necessiten atenció no l’estan rebent malgrat que la llei clarament ho especifica. La norma que va néixer amb el sobrenom del quart pilar del benestar es troba estancada. La llarga crisi, amb les retallades, han causat desatenció i molt dolor a les persones més desvalgudes.

Les dades recollides per aquesta associació amb la informació del Ministeri de Sanitat apunten que la retallada acumulada durant el mandat del Govern de Rajoy ascendeix a 2.865 milions d’euros considerant la supressió del nivell acordat, la reducció del nivell mínim i la supressió de les cotitzacions de cuidadores familiars.

Al llarg d’aquests anys, “el sistema ha rebut una immensa clatellada jurídica i financera que ha recaigut sobre les persones en situació de dependència, sobre les seves famílies i també sobre les administracions territorials obligades a la gestió de les ajudes i que es veuen impossibilitades per incrementar i millorar les atencions al ritme requerit”, assenyalen des d’aquesta entitat.

30-IV-16, C. López, lavanguardia