les pensions, després de les eleccions, pugen (...) un 0’25%

Resultat d'imatges de sin comentarios meme

El Consell de Ministres va aprovar ahir el decret que permet el ja anunciat increment de les pensions del 0,25% el 2016 –és a dir que la prestació dels que cobren ara 1.000 euros augmentarà 2,5 euros–. Aquest augment, el mínim que estableix la llei, afecta 9,38 milions de pensions contributives, 440.000 de no contributives
i 185.000 prestacions per fill a càrrec amb discapacitat. Del total de pensions contributives, 5,69 milions seran de jubilació, 2,36 milions de viduïtat, 940.036 d’incapacitat permanent, 342.256 d’orfenesa, i 39.412, prestacions a favor de familiars. Segons el Ministeri d’Ocupació, la revalorització comporta un desemborsament addicional de gairebé 282 milions d’euros. 30/12/2015, lavanguardia