les dones europees treballen de franc 1 de cada 6 dies (les espanyoles, de cada 5)

Resultat d'imatges de discriminacion salarial mujeresEl salari mitjà per hora de les dones europees és un 16,3% inferior al dels homes. O el que és el mateix, les dones treballen 59 dies a l'any de manera gratuïta mentre que els seus col·legues homes cobren aquestes jornades. Per denunciar i donar rellevància a aquesta situació la Comissió Europea va celebrar el dia Europeu per la Igualtat Salarial ahir, 2 de novembre, la data en què simbòlicament les dones de tot Europa deixen de ser pagades mentre els seus companys continuen guanyant diners fins al 31 de desembre. "La igualtat entre homes i dones és un dels valors fonamentals de la UE, però aquest dia ens recorda que no és una de les seves realitats fonamentals" com a conseqüència de la bretxa salarial, van assegurar en una nota conjunta el vicepresident Frans Timmermans, la comissària europea d'Ocupació i Afers Socials, Marianne Thyssen, i la responsable de Justícia, Vera Jourová. En la nota emfatitzen que la diferència de sou per raons de gènere, que ja és "injusta, injustificada i inacceptable" en el curt termini, s'acumula al llarg de la carrera professional d'una dona i es tradueix en una diferència encara més gran a l'hora de la jubilació, ja que les dones tenen pensions un 39% més baixes que els homes.

A Espanya el dia de la Igualtat Salarial se celebra el 22 de febrer des de l'any 2010. Però això no vol dir que la bretxa salarial sigui inferior. Al contrari. Segons dades d'Eurostat, a Espanya s'ha passat d'una diferència salarial de 16,1% el 2008 a un 19,3% el 2013, mentre que en aquell període la mitjana europea s'ha reduït un punt. Per tant, les espanyoles no treballen "de franc" els 59 dies a l'any que diu la CE, sinó 70. O més, si s'atén l'informe publicat pel sindicat UGT al febrer precisament amb motiu del dia de la Igualtat Salarial, segons el qual les treballadores espanyoles van cobrar de mitjana 6.144 euros menys que els seus col·legues homes durant el 2012 (19.537,33 euros anuals davant 25.682,05), cosa que elevaria la bretxa al 23,93% i exigiria que per cobrar el mateix que els homes en tot 2012 les dones haurien hagut de treballar fins al 23 d'abril del 2013. "Per percebre les mateixes retribucions per feines d'igual valor els homes necessiten treballar dotze mesos i les dones setze; això equival, al llarg d'una vida laboral de 35 anys, a 11 anys i mig més de feina per percebre les mateixes quantitats per feines d'igual valor; és a dir, que per assolir retribucions equivalents a les que reben els homes en 35 anys, amb referència de salaris del 2012, les dones haurien de treballar 46 anys i mig", assenyala l'in­forme.

Els responsables europeus d'Ocupació i Justícia subratllen que Europa ja té lleis sobre igualtat salarial en vigor però els estats membres no sempre les apliquen. I adverteixen que el ritme amb el qual es corregeix la bretxa salarial és ara com ara tan lent, que caldrà esperar 70 anys més -és a dir, dues generacions- per tal d'aconseguir l'equiparació salarial entre homes i dones. Els experts consideren que per corregir aquestes diferències no només cal garantir remunera­cions iguals, sinó també facilitar que la dona accedeixi al mercat laboral durant el mateix temps que els homes de manera que no vegi minvada la seva pensió en retirar-se.

Referent a això, en el seu comunicat, Timmermans, Thyssen i Jourová anuncien que durant el 2016 la Comissió Europea adoptarà mesures "per fer front a aquest desafiament", abordant la falta de serveis assequibles de guarderia o l'absència d'incentius perquè els homes s'impliquin més en la cura dels fills i d'altres familiars dependents.

3-XI-15, M. Rius, lavanguardia