discurs d’Emma Bonino a Túnis (CG del PRNTT, 23-VII-2011)

Intervenció d´Emma Bonino al Consell General
del Partit Radical Noviolent Transnacional i Transpartit
celebrat a Túnis del 21 al 24 de juliol de 2011

en italià (original), francès, anglès o àrab  
(hora 13h13´, duració 48´35´´) 

 

 

 

 

 

 

 

 

audiovideo de totes les sessions
del Consell General del
Partit Radical Noviolent
Transnacional i Transpartido 
de 21/24-VII-2001 a Túnis
en eng/fr/it/àrab 

nota de BarcelonaRadical.net