perquè hem de pagar Nosaltres el frau de les elèctriques?!

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha proposat que siguin les companyies elèctriques, i no els consumidors, les que assumeixin les pèrdues de subministrament elèctric que cada any registra la xarxa espanyola, estimades en uns 150 milions d'euros anuals, i que majoritàriament vénen generades per la comissió de fraus en les connexions. El superregulador considera que d'aquesta manera s'incentivaria les compa­nyies a reduir aquestes pèrdues d'electricitat i a aturar el frau, que a més registra des del 2012 un "significatiu augment i professionalització". "Fins i tot ha proliferat el frau organitzat", alerta aquest organisme.

La CNMC assenyala aquest frau com la principal causa de les pèrdues d'electricitat que cada any registra la xarxa elèctricaespanyola. Un altre petit per­centatge deriva d'errors tècnics, lectures no realitzades o falta de manteniment. No obstant això, recorda que en l'actualitat, segons la llei del Sector Elèctric, l'energia defraudada "no comporta una disminució dels resultats de les companyies elèctriques, sinó un cost més gran per als consumidors". "Són aquests els qui sufraguen el cost que els efectes del frau suposen per al sistema", assegura la CNMC.

Per això, després de constatar l'augment de pèrdues del sistema elèctric i del frau amb l'operador i a les principals companyies distribuïdores, la CNMC ha elaborat un informe amb una proposta per aturar els dos problemes. Així, d'una banda, demana que es revisi l'actual incentiu que es dóna a les empreses distribuïdores per controlar el frau. De l'altra, proposa dues alternatives per atribuir la responsabilitat sobre les pèrdues del sistema.

La primera opció implica que el distribuïdor sigui el responsable de comprar la diferència de pèrdues reals i estàndards (les derivades de defectes tècnics del sistema). D'aquesta forma, les pèrdues reals, i no les tècniques,les assumirien "els responsables de la qualitat de la xarxa i no el consumidor".

La segona preveu que el comercialitzador continuï sent el responsable de comprar les pèrdues del sistema com ara, però que el distribuïdor li financi la diferència entre les perdudes tècniques i les reals. "En els dos casos, el cost de les pèrdues reals incidiria de forma immediata sobre els ingressos dels distribuïdors, per la qual cosa es reforçaria l'incentiu a la reducció de pèrdues", argumenta l'organisme que presideix José María Marín Quemada.

3-IX-15, red/agcs, lavanguardia