DOSSIER per l’eliminació de les Diputacions Provincials