l’ONU insta Espanya a derogar la llei d’amnistia per investigar el franquisme

El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha sol·licitat aquest dijous a Espanya que derogui o esmeni la llei d'amnistia del 1977 perquè es puguin investigar totes les violacions als drets humans comeses pel règim de Franco, "en particular els delictes de tortura, desaparicions forçades i execucions sumàries". L'organisme es mostra "preocupat per les llacunes i deficiències en la regulació dels procediments de recerca, exhumació i identificació de persones desaparegudes".

En particular, el comitè critica el fet que la localització i identificació de persones desaparegudes "es deixen a càrrec de la iniciativa dels familiars", i denuncia "les desigualtats que això comporta per a les víctimes depenent de la regió de la qual es tracti". A més, els experts han detectat dificultats per a l'accés als arxius, especialment els militars. Per tot això, reclama a l'Estat espanyol que impulsi "activament" les investigacions respecte a totes les violacions als drets humans del passat.

"L'Estat ha de vetllar perquè en aquestes investigacions s'identifiqui els responsables, se'ls enjudiciï i se'ls imposin sancions apropiades, proporcionals a la gravetat dels crims i es repari les víctimes", conclou el comitè de les Nacions Unides.

DEVOLUCIONS EN CALENT

Un altre dels temes que més preocupen l'organisme de l'ONU és el de les anomenades "devolucions en calent d'immigrants" a les fronteres de Ceuta i Melilla. "Al comitè el preocupa que aquestes expulsions sumàries es realitzen sense les garanties suficients que es respecti el principi de no devolució, quan correspongui. El comitè també està preocupat per informes sobre casos de sol·licitants d'asil no sirians a qui es nega l'accés a les oficines d'asil a Ceuta i Melilla", sosté l'informe.

Davant aquesta situació, els experts insten Espanya a "revisar" la llei de seguretat ciutadana perquè "garanteixi que totes les persones que sol·liciten protecció internacional tinguin accés a procediments d'avaluació justos i individualitzats". En el mateix context, els experts van mostrar la seva preocupació respecte a "freqüents informes sobre denúncies de maltractaments durant les operacions d'expulsió d'immigrants, incloent-hi sol·licitants d'asil a Ceuta i Melilla, tant per les autoritats espanyoles com per les autoritats marroquines que actuen en territori espanyol".

L'informe també es refereix a la privació de llibertat d'immigrants en situació irregular i demana "evitar la detenció dels sol·licitants d'asil, i garantir que la detenció dels estrangers sigui sempre raonable, necessària i proporcionada en vista de les seves circumstàncies individuals". Pel que fa al règim d'incomunicació dels detinguts, el comitè "recomana novament que es prenguin les mesures legislatives necessàries per eliminar-lo".

EXCESSOS POLICIALS

D'altra banda, l'organisme "observa amb preocupació les denúncies d'ús excessiu de la força, incloent tortura i maltractaments, per part d'agents de l'Estat, particularment en el marc de protestes ciutadanes". Els experts critiquen "les debilitats en les investigacions de denúncies i sancions", i expressen preocupació per la concessió d'indults a policies condemnats pel delicte de tortura, "cosa que contribueix a una sensació d'impunitat per part dels agents de l'Estat". És per això que insten Espanya a "prohibir la concessió d'indults a les persones declarades culpables pel delicte de tortura".

23-VII-15, elperiodico