perquè vol, ara, el PP blindar la inversió/dilapidació en l’AVE?

Resultat d'imatges de owl

 

El PP vol aprofitar els últims mesos de legislatura per blindar les inversions futures en l'AVE (alta velocitat) qüestionades en la seva rendibilitat i retorn social per organismes com el Tribunal de Comptes, estudis elaborats per Fedea, i fins i tot per formacions polítiques, primer catalanes, i ara assumides en part per Ciutadans. En concret, el Tribunal de Comptes ha advertit que el model de finançament actual de les línies ferroviàries d'alta velocitat implica una "important incertesa sobre la sostenibilitat econòmica a llarg termini" d'aquesta infraestructura, atès el seu "elevat endeutament". L'organisme adverteix a més que la situació podria agreujar-se en el futur, una vegada vencin els períodes de carència dels préstecs que el Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha concedit a Adif...

Resultat d'imatges de owlNo obstant això, en la seva proposició, el PP no presenta cap ­estudi que avali la competitivitat d'aquest tipus de transport. Tampoc no acompanya la petició amb un estudi economico­financer de la proposta. Es dóna el cas que, fa només una setmana, la ministra de Foment, Ana Pastor, havia anunciat que aquest tipus d'obres ­requeririen en el futur una anàlisi ­sobre costos i beneficis de l'obra proposada...

Segons els dos informes que han elaborat economistes per a Fedea, la rendibilitat de les línies de l'AVE ja construïdes és més que qüestionable i, tret d'algun cas puntual, la inver- sió no es podrà recuperar. Aquests informes també qüestionen els beneficis socials d'aquest tipus d'obra i les implicacions ter­ritorials que se li atribueixen.

19-V-15, lavanguardia