SAREB, FROB... tombes dels diners de tots els ciutadans

El Banc d'Espanya diu que fins ara només s'ha recuperat el 4,33% dels 61.495 milions que es van destinar per recapitalitzar entitats financeres. És a dir, un total de 2.666 milions.

Del total de l'import que se'ls va injectar, 53.553 milions els va aportar el FROB, és a dir, tots els ciutadans; i la resta, 7.942 mi­lions, la van pagar les entitats ­financeres sanes a través del Fons de Garantia de Dipòsits (FGDEC)...

El supervisor, amb l'afany d'aclarir la situació dels ajuts a la banca assenyala, en una nota feta pública ahir, que a part dels ajuts directes n'hi ha més. D'una banda, esmenta que dels 1.803 milions que es van posar sobre la taula per cobrir el forat de les preferents, només ha recuperat 673 milions. O, dit d'una altra manera, per la mala comercialització d'aquests productes s'han perdut 1.133 milions.

Respecte als esquemes de protecció d'actius (EPAS), la pèrdua esperada a 31 de desembre puja a 1.039 milions, que ja s'han proveït...

Finalment, al marge del sector purament bancari, el banc dolent, la Sareb, també ha rebut 2.192 milions del FROB, import de què fins ara no s'ha recuperat cap quantitat.

Sigui com sigui, el Govern espanyol té les esperances posades en Bankia-BFA, entitat que va rebre més quantitat (22.424 milions). Brussel·les dóna de termini al Govern espanyol fins a l'any 2017 per vendre-la, però fins ara només s'ha desfet d'una participació del 7,5% el febrer de l'any passat.

5-V-15, C. Lafraya, lavanguardia