política populista i aberració jurídica amb les víctimes del terrorisme

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va destacar el fet que la nova llei sigui la primera en el seu gènere a Europa...

Resultat d'imatges de Les víctimes de terrorisme i altres delictes d'especial gravetat podran fer-se escoltar abans que el jutge de vigilància penitenciària alliberi, relaxi el tancament o concedeixi beneficis penitenciaris a l'agressor o agressors. Aquest és un dels punts més innovadors, i el més controvertit, de la llei de l'Estatut de la Víctima que el Congrés dels Diputats va aprovar ahir de manera definitiva.

El precepte en qüestió, introduït mitjançant una esmena del PP al projecte del Govern central, preveu que els jutges de vigilància no només informin aquestes víctimes del que resolguin respecte als seus agressors sinó que també els donin, a les víctimes o en el seu cas a les associacions autoritzades per elles, la possibilitat de formular al·legacions en els cinc dies anteriors a l'adopció de les resolucions. El text afecta en concret les decisions de concessió de la llibertat condicional, classificació en tercer grau i permisos.

Un altre article de la nova llei permetrà a les víctimes recórrer contra aquestes resolucions, així com les d'arxivament de la causa, encara quan no s'hagin personat com a parts del procediment.

La facultat de recórrer contra decisions penitenciàries favorables al reu es refereix bàsicament als delictes de terrorisme, homicidi, tortures, tràfic d'éssers humans, robatori amb violència, contra la llibertat, contra la integritat moral o contra la llibertat sexual. L'actuació de les víctimes ha de complir certs requisits i està subjecta a determinades restriccions. Destaca, en el cas del recurs contra la llibertat condicional, que la condemna imposada en el seu moment superés els cinc anys.

El text legal, que el Consell de Ministres va aprovar a l'agost, estableix, a més a més, el dret de les víctimes que els jutges d'instrucció dels casos corresponents els notifiquin resolucions d'especial interès en l'adreça electrònica o postal que facilitin, sempre que ho vulguin...

17-IV-15, F. García, lavanguardia