seguim amb el model d’empresa de beneficis privats i pèrdues per als contribuents

Aneu familiaritzant-vos amb aquesta sigla, RPA, que algun dia arribarà a lexicalitzar la responsabilitat patrimonial de l'Administració. L'RPA s'ha posat de llarg a Espanya, després de sonats rescats efectuats com el del Castor, o en curs com el de les vuit autopistes (entre les quals les radials de Madrid) concedides a finals dels noranta. Ara entra en escena el tram Figueres-Perpinyà d'alta velocitat ferroviària. Concessionat el 2004 a un consorci liderat per ACS (una altra vegada el senyor Florentino Pérez, com en els exemples anteriors), les obres van costar més de 1.000 milions. Més de la meitat van ser de subvencions i el consorci es va endeutar per més de 400 milions, deute del qual van per camí de respondre els contribuents.

Resultat d'imatges de Com funciona l'RPA? S'explica a Tropezando dos veces con la misma piedra: Quiebra de autopistas de peaje y costes para contribuyentes y usuarios (Daniel Albalate, Germà Bel i Paula Bel-Piñaña, Revista de Economía Aplicada, 2015). L'RPA suposa una indemnització davant la resolució anticipada de la concessió. Amb l'RPA l'Administració es compromet a abonar al concessionari l'import -descomptades les amortitzacions- de les inversions per expropiar terrenys, per executar les obres de construcció i per adquirir altres béns necessaris per a l'explotació de l'obra. Aquestes quantitats es pignoren en els contractes financers i serveixen com una garantia pública per als finançadors. En aquest context, la cosa va així: l'empresa constructora construeix la infraestructura i és pagada per l'empresa concessionària (usualment controlada per la mateixa constructora). Si l'explotació fa fallida més endavant, els finançadors recuperen els seus crèdits (gràcies a l'RPA). La concessionària arrisca només la seva aportació de fons propis, que és inferior al benefici econòmic obtingut per la constructora amb la construcció. Negoci assegurat i risc per al contribuent si les coses van malament.

Ara mirem endavant. Us sona el pla Juncker? Persegueix promoure inversions privades per 315.000 milions d'euros que es pretenen induir amb garanties finançades amb 21.000 milions públics (del pressupost de la UE i del Banc Europeu d'Inversions). Es tracta d'inversions d'empreses privades amb certes garanties públiques, i pot promoure alguns projectes interessants. Però, i a Espanya, ¿què passarà si les institucions apliquen l'RPA a inversions privades en projectes d'infraestructures de transport, per exemple? ¿Hi ha a Espanya gaires projectes d'aquest tipus en què els finançadors privats estiguin disposats a arriscar el capital sense gaudir de la garantia de l'RPA? Hi ha motius per preocupar-se i ens quedaríem més tranquils si se suprimís l'RPA (o subterfugis equivalents) de la normativa de contractes públics. Llavors sí que els riscos privats serien realment privats. Però l'expansió quantitativa de Draghi injectarà molt de líquid que es voldrà rendibilitzar i la influència política de constructors i financers és impressionant. Continuarà.

10-III-15, Germà Bel, lavanguardia