el vot en blanc a la resta del món

EL VOT EN BLANC A LA RESTA DEL MÓN

Hi ha un munt de gent arreu el món lluitant pel reconeixement i valoració del vot en blanc i per a que tingui la seva representació :

. A nivell europeu, per a concòrrer a les Eleccions Europees http://www.cevb.org/

. A França: tenen el Parti du Vot en Blanc (http://www.partiblanc.fr/) i una associació promotora i reivindicativa http://www.vote-blanc.org/.

. A Bèlgica tenim el moviment BLANCO en procés de formació.

. A Dinamarca, com al cas anterior, tenim el moviment Blankness.

. Anglaterra té un partit en formació, http://www.protestvoteparty.org/Mainten5.asp

. Irlanda no es queda enrere, amb el grup de protesta "none of the above"

. Fins i tot a Bulgària es comencen a moure les coses en aquest sentit.

. USA - Degut al seu gran tamany, allà tenim dos partits escampant el seu missatge dins d´un electorat bipardidista tradicional i que té els seus congressistes a l´abast per a plantejar les seves demandes. Tot i així hi tenim aquests col.legues:
- Voters for None amb presència a 21 Estats http://www.nota.org/,
- Vote for None of Above és una plataforma de votants patrocinada pel Commitee Against the Mediocrity in Politics (CAMP), obviem les traduccions, i els podem seguir a: http://www.votenoneoftheabove.us/index.htm

. A l´Argentina existeix un moviment, http://www.respublica.org.ar/ , un grup de juristes que fins i tot tenen redactat el texte de la modificació requerida de la Llei Electoral.

. Mèxic té un partit, Vota en Blanco, lluitant contra l´abstenció massiva i el gran poder que té el P.R.I. en aquell pais: http://votaenblanco.org.mx/

. A Perú, a Austràlia, a Brasil ...  es comença a escampar i assumir la idea d´un vot en blanc computable, davant del descontent mundial amb els polítics contemporanis.