el 58% del menjar en bon estat que es llença prové de les llars

Més de la meitat del menjar en bon estat que es llença a les escombraries a Catalunya procedeix de domicilis particulars. En concret, el 58%, segons un estudi de l’Agència de Residus de Catalunya (ACR). Aquesta és la dada més destacada d’aquest treball, que encara s’està elaborant i els primers resultats del qual es van presentar ahir durant la inauguració de la IX Jornada de Prevenció de Residus Municipals.

L’objectiu d’aquesta investigació, que està duent a terme l’esmentat organisme amb la Universitat Autònoma de Barcelona, és calcular la generació total de residus alimentaris i les quantitats que es podrien aprofitar. D’aquesta manera, es podria conscienciar la ciutadania sobre les quantitats de menjar que es llencen a les escombraries i es podrien establir mecanismes per aprofitar-lo. L’estudi, avançat per Josep Maria Tost, director de l’ACR, revela que, després de les llars, l’altre àmbit on es llencen més aliments en bon estat és el de la distribució minorista, que representa un 26% del malbaratament alimentari. En tercer lloc se situa el sector de la restauració i l’hostaleria (16%). En xifres globals, els aliments concentren el 6,3% de tots els residus municipals que es generen, cosa que en nombres absoluts equival a 262.471 tones anuals a Catalunya. Aquesta quantitat, repartida entre la població, resulta a 35 kg de residus alimentaris per persona cada any, segons les dades corresponents al 2010.

Tost va recordar la col·laboració de l’agència amb el Banc dels Aliments de Barcelona, fundació que assumeix l’aprofitament d’excedents com una mesura de prevenció de residus. En aquest cas, els aliments recuperats procedeixen principalment de les empreses i fàbriques productores, dels venedors a l’engròs i els mercats de la capital catalana, i de plataformes de logística i de distribució comercial.

Un altre estudi europeu elaborat a partir de les dades de residus alimentaris que es van generar durant l’any 2006, va xifrar que tot el continent va produir 89 milions de tones, 179 quilos per habitant a l’any, una dada molt superior a la catalana, probablement perquè es va calcular de manera diferent. El 42% procedia de les llars; el 39%, dels processos de fabricació; el 14%, dels serveis de restauració, i el 5%, de la distribució. Aquest informe va destacar que la major part dels residus alimentaris procedents dels processos de fabricació són difícils d’evitar, però el 60% dels domiciliaris sí que es podrien estalviar.

25-XI-11, red/agcs, lavanguardia