contra desaprofitament massiu de menjar

Els sistemes de producció, emmagatzematge i venda són tan ineficaces que, per satisfer les necessitats del continent europeu, han de produir el doble del que realment es consumeix: l'altra meitat, 89 milions de tones d'aliments, acaba en les escombraries...