culebrot nacionalista espanyol bloqueja l’europatent

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), Yves Bot, va demanar ahir desestimar els recursos d'anul·lació interposats per Espanya contra la patent comunitària (que es concedirà en anglès, francès o alemany) per considerar que discriminava el castellà. Espanya i Itàlia van decidir no participar en la patent, en la qual sí que hi ha els altres 26 estats membres mitjançant una cooperació reforçada. En el seu dictamen, l'advocat general recalca que la protecció conferida per la patent comunitària "suposa un clar avantatge en termes d'uniformitat i integració, alhora que l'elecció lingüística redueix considerablement els costos de traducció i ofereix més garanties al principi de seguretat jurídica".

L'advocat general reconeix que amb el règim lingüístic de la patent "es discrimina les persones que no coneixen les llengües oficials de l'Oficina Europea de Patents (alemany, francès i anglès) i que, d'aquesta manera, el legislador de la Unió ha establert un tracte diferenciat". No obstant això, apunta que "aquesta elecció lingüística persegueix un objectiu legítim i és adequada i proporcionada en relació amb les garanties i elements que atenuen el seu efecte discriminatori".

En aquest sentit, remarca que en l'actualitat "el sistema de protecció de la patent europea es caracteritza per costos molt elevats, que constitueixen un obstacle per a la protecció mitjançant patent a la UE". Per això, segons el parer de l'advocat, "limitar el nombre de llengües de la patent europea amb efecte unitari és apropiat, ja que això garanteix una protecció unitària de les patents al territori dels estats membres participants en la cooperació reforçada i permet alhora una reducció notable dels costos de traducció".

El dictamen aprova que siguin l'anglès, el francès i l'alemany les llengües escollides perquè són les llengües oficials de l'Oficina Europa de Patents, per la qual cosa es garanteix "una certa estabilitat a les empreses i als professionals del sector de les patents, que ja estan acostumats a treballar en aquestes tres llengües". "A més, l'elecció d'aquestes llengües s'ajusta a la realitat lingüística del sector de les patents: la major part dels treballs científics es publiquen en alemany, anglès o francès i aquestes llengües són les que es parlen als estats membres en els quals s'originen la majoria de les sol·licituds de patents a la Unió", diu l'advocat general. Els jutges comencen ara a deliberar i la sentència definitiva es dictarà en els propers mesos.

19-XI-14, agcs, lavanguardia