"con un par" (els d’en Wert)

El Govern central i el basc han pactat una "rebaixa" de la Lomce per blindar l'ensenyament de l'Eusquera i el paper dels consells escolars. L'acord bilateral es va publicar ahir als butlletins oficials d'Euskadi i de l'Estat i el firmen el conseller basc d'Administració Pública i Justícia, Josu Erkoreka, i el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro.

En l'acord es reconeix explícitament la capacitat d'Euskadi per determinar l'aprenentatge de l'eusquera a les aules, així com per establir la relació entre els consells escolars i les direccions dels centres educatius. La Lomce assenyala al seu article 38 que el castellà ha de ser llengua vehicular a tot Espanya, amb les llengües cooficials, en una proporció "raonable". Ara, el Ministeri d'Educació reconeix al Govern basc la potestat de marcar aquest percentatge segons els seus criteris. A Euskadi hi ha tres models educatius: un en el qual totes les classes són en eusquera amb una assignatura de llengua castellana, un altre en el qual totes les classes són en castellà amb una matèria de llengua basca, i un altre de mixt, amb classes en les dues llengües -el més comú-. Respecte als consells escolars, la Lomce els desposseeix del seu poder vinculant i els defineix com un òrgan consultiu. El Govern d'Iñigo Urkullu mantindrà el caràcter vinculant d'aquests consells, on hi ha representades les famílies. Encara així, mantindrà el recurs que té interposat davant el Tribunal Constitucional contra la resta de la llei Wert.

30-IX-14, lavanguardia