som una ciutadania conforme (i gustosa?) amb la ’pluja daurada’

Val la pena atendre un anunci realitzat pel president Rajoy divendres 19 en presentar el "Balanç anual de juny del 2014" de l'aplicació de les recomanacions de la Cora (Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques), realitzat per l'Opera (Oficina per a l'Execució de la Reforma de l'Administració). En aquest acte es va informar que en el primer any d'aplicació de la poda burocràtica s'havia aconseguit un estalvi total per a les administracions de 10.417 milions d'euros (2,700 milers de milions d'euros l'Estat, 5,5 milers de milions d'euros les comunitats autònomes, i 2,2 milers de milions d'euros les administracions locals). L'estalvi per a ciutadans i empreses s'estimava de 766 milions d'euros.

Aquest resultat tan positiu de la poda burocràtica aconsella analitzar quines han estat les mesures que més han contribuït a l'èxit. Totes elles vénen detallades en l'informe, disponible en línia. Així, revisant-les una per una, trobem des de la més impactant (compres centralitzades dins de cada ministeri, amb un estalvi total de 176 milions) fins a la més modesta (sistema d'interconnexió de registres, amb un estalvi total per a totes les administracions de 1,3 milions), però en sumar-les totes, la xifra que resulta és 444,1 milions. La perplexitat dura el que es triga a rellegir la nota al final de l'informe que -en parlar de l'estalvi total- diu: "incloent les adoptades en matèria d'ocupació pública". Tot queda més clar: 440 milions estalviats per poda burocràtica i quasi 10.000 milions per retallades en ocupació pública. És obvi que retallar en ocupació pública redueix la despesa pública. Que la racionalitzi és una altra cosa, atès que el principal esforç es trasllada a les administracions territorials, que presten serveis en àrees crucials com són educació, sanitat, dependència i serveis socials. Com, d'altra banda, ja sabíem (vegeu "Pel mar corren conills", aquí, 26/VIII/2014). Finalment, mitjançant el càlcul a ull -pràctica cada vegada més utilitzada pel Govern central-, s'estimen els 766 milions d'estalvi per a ciutadans i empreses.

A partir d'aquestes bases anunciava el president la seva decidida voluntat de continuar amb "una exhaustiva i contínua avaluació de les activitats públiques" i fer "una autèntica poda burocràtica, una tisorada a les cues a les finestretes i que la paperassa excessiva tingui els dies comptats". Confesso que això em va fer estremir una mica, perquè promet accentuar pràctiques que estan traslladant a ciutadans i empreses una enorme càrrega burocràtica els costos de la qual en termes de temps i diners no surten en l'informe, i que ja han creat nous serveis privats de preparació de tràmits administratius. Un altre dia els n'explico unes quantes, perquè avui només queda espai per a una cosa més: en el proper informe, podrien incloure en el proper informe quant va costar la Cora i quant costa l'Opera?

23-IV-14, Germà Bel, lavanguardia