4.- dossier tutoria reforma del sistema electoral

Tutors: Rafa Villaró, antropòleg,  i equip Acció per la Democràcia.
Contacte per a aquesta tutoria: academia@barcelonaradical.net

Un dels pilars de la qualitat de la democràcia és el sistema electoral que es fa servir a cada lloc.
A Espanya, el sistema electoral és un juguet en mans del règim partitocràtic, burla dels fonaments de la democràcia.
Cal una reforma, aquí i ara, del sistema electoral, que obri el sistema polític a la personal responsabilització civil de la ciutadania.