la nostra cultura no es civil, és antipolítica (i així anem)

...el pitjor llegat de les dictadures -més encara que els seus abusos i la privació de llibertats- és la convicció que inoculen en els ciutadans que les lleis no han de ser observades. És cert que un cas com el que acabo d'explicar avui seria impensable, però s'equivocaria molt qui pensés que ha canviat l'actitud dels espanyols davant la llei: l'espavilat encara és avui, per a molts d'ells, qui aconsegueix burlar-se de la llei en benefici propi. És més, m'atreveixo a dir que la desafecció dels espanyols per la llei ha augmentat i s'ha tornat -com es diu ara- transversal. Perquè tant incompleix la llei el gran empresari que carrega en les despeses de la seva empresa les del seu patrimoni no productiu, com el petit emprenedor que s'engolfa a consciència en l'economia submergida, com el treballador que compatibilitza la prestació per atur que rep amb el sou que cobra per una feina no declarada. No valoro èticament; no qualifico jurídicament; només afirmo que tots tres comparteixen idèntica actitud: la de menyspreu per la llei.

Aquest menyspreu és molt greu, perquè és on es cova la larva de la corrupció que avui envaeix, ja d'una manera aclaparadora, tota la vida espanyola, més enllà de la política i dels partits. Per això cal parlar d'una corrupció sistèmica, això és, d'una corrupció que gangrena, amb diferents gradacions, tot l'àmbit de la nostra vida nacional, amb la insòlita col·laboració del mateix Estat, que ha arribat a legislar fins i tot per afavorir el frau que hauria de perseguir. Així, en veure -entre el 2004 i el 2005- que Hisenda havia inspeccionat centenars de sicav, els pares de la pàtria els van limitar la potestat de fiscalització, mitjançant l'acceptació d'una esmena de CiU a la llei 23/2005, per la qual la inspecció es cedia a la CNMV, més condescendent amb les elits; PSOE, PP i CIU hi van votar a favor, tan sols IU hi va votar en contra. Sense oblidar, a més, el deliberat desmantellament dels instruments de control de legalitat i intervenció en l'àmbit de l'administració municipal.

17-V-14, J-J. López Burniol, lavanguardia