mitjana de pensió a Espanya: home, 1.067 euros; dona, 659.

Baixos ingressos en el present i, el que és pitjor, una reduïda pensió en el futur. La desequilibrada participació de les dones al mercat laboral a Espanya les aboca a una jubilació més baixa que la dels homes i, per tant, augmenta el risc de pobresa per a moltes d'elles. Segons recull l'estudi de l'Iese i VidaCaixa Impacte de les pensions en la dona. Jubilació i qualitat de vida, la pensió mitjana dels homes a Espanya suposa 1.067 euros, mentre que la de les dones és de 659 euros, un 38% menys. L'informe alerta que la situació òbviament va en contra de l'estabilitat econòmica de les dones i de les seves famílies.

A què es deu aquesta enorme diferència entre homes i dones? En primer lloc, en la immensa majoria dels casos són elles les que han de renunciar a una feina remunerada o conformar-se amb llocs de treball a temps parcial per fer-se càrrec de la cura de fills i familiars dependents. Així, a l'hora de jubilar-se, ells tenen de mitjana 43,4 anys de cotització en contraposició als 12,8 anys de les dones, de manera que es marca la diferència més alta entre els països europeus.

A més, el salari mitjà anual de les espanyoles suposa el 77% del dels homes (19.767 en contraposició a 25.667 euros). Com que el sistema de pensions depèn de la cotització per sou percebut, recalca l'estudi, "es perpetuen les desigualtats salarials del mercat laboral". L'equació es complica encara més si es té en compte que elles fan aportacions més petites als plans de pensions.

Entre les mesures proposades pels autors de l'informe per revertir aquesta preocupant situació destaca que l'Estat aporti la cotització quan les dones demanin una excedència per a cuidar fills petits o dependents, o compensi l'esmentada cotització en el cas que sol·licitin una reducció de jornada. També demanen la desgravació fiscal del cost dels cuidadors familiars, guarderies i altres despeses associades a la família, "sempre que aquesta quantitat es destini a estalvi per a la pensió".

10-IV-14, A. R.de Paz, lavanguardia