curs d’Ester Jordana "Foucault: més enllà de la biopolítica"

Curs de filosofia: "Foucault: més enllà de la biopolítica"


El concepte de biopolítica ha estat, sense dubte, un dels conceptes foucaultians que més èxit ha obtingut com a reixeta d'anàlisi per caracteritzar el nostre present històric. No obstant, més que per caracteritzar-lo, el concepte ens serveix per acompanyar tot un arc de transformació històrica que ens porta a interrogar el nostre present.
El curs proposa recórrer -a través de les anàlisis realitzades per Foucault- aquell arc de transformació per preguntar-nos on situar-nos avui non tant des d'un present en crisi com des d'una crisi del present.


Programa
1. Introducció
2. Dispositius d'exclusió: el tancament
Anàlisi dels dispositius d'exclusió a partir dels mecanismes de tancament.
3. Dispositius de correcció: la disciplina
Anàlisi dels dispositius de correcció a partir dels mecanismes disciplinaris i la constitució d'un subjecte normal.
4. Dispositius d'encarrilament: el control
Anàlisi dels dispositius d'encarrilament a partir dels modes de control i la constitució d'un subjecte regulat.
5. Dispositius de mobilització: la crisi
Dispositius de movilització a partir de les zones de crisi i la constitució d'un subjecte emprenedor de si mateix.

Lectures prescriptives
Vigilar y Castigar, de Michel Foucault
Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, de Michel Foucault
Hay que defender la sociedad/ Cal defensar la societat, de Michel Foucault
Seguridad, territorio, población, de Michel Foucault
Nacimiento de la biopolítica, de Michel Foucault
Tecnologías del yo, de Michel Foucault
Obras esenciales vol. 2 y vol. 3, de Michel Foucault

Professora
Ester Jordana Lluch: actualment, finalitza una tesi doctoral sobre el pensador francès Michel Foucault. La seva recerca es centra en la qüestió de la transformació tant des del punt de vista de la política com de la estètica. Ha impartit classe sobre Estètica, Teoria de l'art i Literatura. Col·labora activament des de fa anys amb Espai en Blanc.

Calendari: 14.5 / 21.5 / 28.5 / 4.6 / 11.6 (Total 10h)
Preu: 105€ (5 sessions)
Inscripcions: a partir del 15.3, a La Central i La Central del Raval
Informació i reserves: academia@lacentral.com

Veure altres cursos i tallers

 

  • Els dimecres, a partir del 14.5
  • de 19h a 21h
  • La Central (c/Mallorca)