immorals, per evitables, negligències hospitalàries

Medical errorsLes actuacions hospitalàries mai no són de risc zero, però una anàlisi de 245.320 episodis als hospitals espanyols entre els anys 2008 i el 2010 mostra que en un 6,8% dels casos hi va haver complicacions per errors evitables. El 14,3% dels pacients involucrats en aquests errors –esdeveniments adversos en argot tècnic– van morir, quan la mortalitat mitjana dels que no van tenir aquestes complicacions era del 3,5%. I tot això a més va suposar un sobrecost assistencial del 7%.

Les conseqüències mèdiques dels errors evitables es coneixien per mitjà d’altres estudis semblants fets sobre un nombre alt de pacients i centres, però “per primera vegada hem pogut concretar l’efecte econòmic que tenen aquests esdeveniments adversos, i per això, treure conseqüències del que val en euros invertir en seguretat, protocols i coordinació”, resumeix l’autor principal de l’estudi, Francesc Cots, economista de la salut i director de control i gestió de l’hospital del Mar.

Els anomenats esdeveniments adversos no són errors per negligència i no inclouen els que tenen unes conseqüències jurídiques. Són un munt de petits errors que es podrien minimitzar amb una organització més estricta dels protocols de seguretat, amb una comunicació i gestió dels equips més bona.

viñetas de negligencia médica, viñeta de negligencia médica, cuadro de negligencia médica, cuadros de negligencia médica, imagen de negligencia médica, imágenes de negligencia médica, ilustración de negligencia médica, ilustraciones de negligencia médicaAquests errors evitables tenen conseqüències molt diverses. Per a uns serà una infecció greu després d’una operació que els pot costar una sèpsia i potser la mort. Per a d’altres és més dolor, més dies a l’hospital del que cal o una pitjor rehabilitació. Les què més complicacions evitables tenien, segons l’estudi, van ser intervencions complexes: per exemple, les traqueotomies amb ventilació mecànica durant períodes llargs tenen problemes en el 93,1% dels casos. És l’actuació amb més problemes, però per la importància i el volum d’afectats destaquen les intervencions d’intestí prim i gruixut i les operacions de vàlvules cardíaques ( no inclou cateterismes). Entre un 25% i un 28% dels casos d’aquestes operacions es van complicar. I això va suposar un increment de la despesa en aquestes intervencions d’entre el 13% i el 24,9%. “En euros, diversos milers en cada intervenció, que es podrien dedicar a reduir llista d’espera”, assenyala Cots.

“Cada infecció del tracte urinari, la majoria provocades en gent gran i relacionades amb la col·locació i maneig de la sonda, costa 2.000 euros extra. Cada una que evitéssim permetria operar dues cataractes”, explica l’economista. Per cada sèpsia evitada es podria atendre dotze cataractes, o cinc parts i gairebé es podrien col·locar dues pròtesis de genoll.

Alguns dels errors deriven d’una cosa tan elemental com no rentar-se les mans: “Les oportunitats de passar una infecció de malalt a malalt són nombroses en un sol matí”. O de preparar o no correctament una operació amb la profilaxi antibiòtica o l’administració d’anticoagulant. O amb el fet que s’administri a les hores correctes la medicació. I sobretot, que tothom tingui clar qui ha de fer-ho.

Altres errors són conseqüència de la sobrecàrrega laboral o d’aquest suplent de l’últim moment que no té a mà la informació necessària. O que la informació es passi oralment i al passadís mentre es canvia de torn i no consti per escrit.

Els autors –de Barcelona (Mar, IMIM, Pompeu Fabra, Salut Pública), de Saragossa i de la Xarxa d’Investigació de serveis de Malalties Cròniques d’Espanya– afegeixen la incorrecta supervisió de l’activitat, que consideren imprescindible “per definir el problema i la solució i establir la manera segura de fer les coses”.

“Creiem que es pot trencar amb allò d’aquestes coses passen”, adverteix Francesc Cots.

3-III-14, A, MacPherson, lavanguardia

Una de les primeres normes que, segons els experts en seguretat hospitalària, farà rebaixar les probabilitats d’errors evitables i les conseqüències que se’n deriven en els pacients és que en entrar al quiròfan es fes un “check list, com en els avions”, apunta l’economista de la salut i investigador de serveis sanitaris de l’hospital del Mar Francesc Cots. La primera pregunta per a aquest vistiplau abans d’operar és que el cirurgià o cirurgiana sàpiga el nom de la infermera-infermer instrumentista. La llista inclou des de comprovar que hi és tot el material, per exemple, la pròtesi, passant per assegurar-se que el pacient és qui ha de ser i validar-ne el nom, controlar que hi ha prou reserva de sang o que les proves del preoperatori no han caducat.

A l’hospital del Mar, per exemple, funciona, a proposta dels professionals, un sistema d’alerta de tromboembolisme. Quan en veure un pacient s’aprecia aquest risc, s’afegeix en la seva història de manera que, si l’operen, apareix aquesta alerta i el pacient rep medicació per prevenir-lo.

3-III-14, lavanguardia