UE: a més religiositat, menys solidaritat; a menys religiositat, més honradesa

Queden lluny aquells temps en què Espanya era un dels països amb més religiositat. Portugal i Polònia lideren ara mateix el sentiment religiós a Europa (no s'ofereixen dades d'Itàlia). Espanya se situa en la mitjana europea, mentre que Suècia és el país menys religiós. Quan es pregunta sobre l'assistència a serveis religiosos, a Polònia només un 5% dels ciutadans assegura que no hi assisteix mai. A Espanya el percentatge ha crescut des del 30% de fa deu anys al 40% de l'última enquesta, cosa que reflecteix un fort descens en la pràctica religiosa. Altres països com Holanda o fins i tot Portugal també van en aquesta línia. En canvi ha augmentat la pràctica religiosa a la Gran Bretanya.

També s'ha preguntat per la solidaritat amb els altres. En aquest sentit, es detecta un canvi de tendència a Espanya a partir de l'any 2008, és a dir des de la crisi. La percepció és que els espanyols són més solidaris entre si. Portugal i Polònia són els que han registrat mitjanes més baixes.

El país on la percepció d'honradesa dels conciutadans és més alta és Suècia. Espanya s'ha situat al voltant de la mitjana europea.

15-I-14, lavanguardia