el mercuri al peix ens enverina lentament; tenim pressa?

Carátula del folleto editado por el Departamento de Salud de Nueva York.L'organització Oceana ha detectat índexs de contaminació per mercuri en mostres de rap i escórpora capturades a Menorca davant de Maó. En el cas del rap, vuit de les deu mostres analitzades superen el màxim permès per la normativa europea (1 mil·ligram per quilo de peix fresc), mentre que set de cada deu mostres d'escórpora excedien també el màxim establert (fixat en 0,5 mil·ligrams per quilo). El peix va ser adquirit en peixateries en què l'etiqueta certificava que havia estat pescat a Menorca.

Oceana ha efectuat aquesta troballa dins de la seva campanya contra el projecte de dragatge dels fons del port de Maó. L'autoritat portuària de les Balears té previst extreure els sediments del port (que ara provoquen problemes de pes a les embarcacions), i llançar-los mar endins. Però Oceana al·lega que els rebutjos estan molt contaminats per mercuri i altres metalls pesants (procedents d'abocaments industrials directes al port efectuats fa anys). Aquesta entitat afirma que els sediments de més profunditat són molt tòxics i podrien agreujar la contaminació en la cadena tròfica. Els nivells més alts de mercuri es donen en els peixos de mida més gran. El mercuri s'acumula en els peixos i, a través del seu consum, arriba a l'home.

"Podem afirmar que a Menorca hi ha actualment problemes de contaminació per mercuri; i si s'aboquen al mar els residus del dragatge, això s'agreujarà", assenyala Marta Carreras, científica marina d'Oceana.

El Ministeri de Sanitat recomana que les dones embarassades i els nens de menys de tres anys no mengin tonyina, peix espasa i tauró. "A partir de les dades que aportem, són les administracions les que s'han de pronunciar amb informes sobre zones i espècies afectades", afegeix Marta Carreras. Els epidemiòlegs recorden que aquest contaminant té efectes neurotòxics i alerten que pot afectar les dones embarassades.

3-I-14, A. Cerrillo, lavanguardia

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) entregó al menos a dos de sus trabajadores intoxicados con mercurio el folleto «Coma pescado, elija sabiamente», una publicación del Departamento de Salud y Salud Mental de Nueva York que recomienda evitar o reducir al mínimo el consumo de ciertos peces propensos a acumular mercurio en su organismo. Este folleto, según se lee en su portada, es «una guía para mujeres embarazadas, mujeres que están amamantando y niños pequeños».


Los trabajadores que recibieron el folleto no están expuestos a la emisión del mercurio, es decir, sus puestos de trabajo están lejos del lugar en el que se detectaron el pasado 2 de diciembre los primeros casos de envenenamiento por mercurio en dos trabajadores de la compañía Ingeniería Montajes del Norte (IMSA) que realizaban una reparación en el intercambiador de la planta de tostación número 4 de Asturiana de Zinc.


El protocolo seguido por Azsa con los empleados a los que se le detecta niveles de mercurio superiores a los límites legales (15 microgramos por cada litro de sangre en ciudadanos ajenos al sistema de producción; 10, para los expuestos) es el siguiente: una charla sobre los efectos del mercurio y sometimiento a un cuestionario (presencia de mercurio en el hogar, consumo de pescado, rotura de fluorescentes).


Tras estos pasos, la empresa puede recomendar la retirada del trabajador del lugar más expuesto y su traslado a la caseta de formación, o el mantenimiento en el puesto natural (esto se decide en función de los límites de mercurio). Actualmente, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (Sitaz) admitió que los intoxicados por mercurio en la empresa matriz ya son 22 personas. Los sindicatos minoritarios hablan de uno más. Estos se unen al medio centenar de trabajadores de IMSA. Los investigadores oficiales, según estos mismos sindicatos, no han hallado aún respuesta a un misterio: si el foco inicial de la contaminación está clausurado, ¿por qué siguen detectándose nuevos casos de intoxicados, más, si cabe, si se encuentran lejos del mismo foco? ¿Hay más focos? Esta es la tesis que defiende el departamento de Salud laboral de CC OO, que ayer denunció la negativa de la empresa a que afectados con menos de 15 microgramos por litro de sangre se hagan una segunda analítica.

22-II-13, S. Fernández, lne.es