vivim en una indignosa partitocràcia (a Espanya -encara?- mai hi ha hagut democràcia)

Es va reformar la llei per estrènyer el control sobre el finançament dels partits polítics, es van establir les sancions, però els legisladors es van oblidar d’aclarir quin tipus de sanció es corresponia amb cada infracció. La conseqüència és que totes les infraccions comeses pels partits des del 2007 podrien quedar sense càstig, segons recull la memòria de fiscalització dels seus comptes elaborada pel Tribunal de Comptes sobre els exercicis del 2009, el 2010 i el 2011 remesa aquesta setmana al Congrés.

Fonts del mateix Tribunal de Comptes van confirmar a La Vanguardia que el legislador va concretar els comportaments prohibits i va establir les quanties de les multes, però “va oblidar” estipular quin tipus d’infracció –lleu, greu o molt greu– suposava cada comportament il·legal i quina sanció li corresponia.

El defecte s’ha solucionat en una nova reforma aprovada l’octubre del 2012, però podria ser que no tingués efecte per als cinc exercicis anteriors i fins i tot per a més de la meitat de l’any passat. Les mateixes fonts van indicar que el Fiscal del Tribunal de Comptes està encara buscant alguna escletxa legal que permeti sancionar els partits per les infraccions.

L’error comès pels legisladors podria deixar sense sanció infraccions com les donacions anònimes –encara el 2011 es van produir alguns lliuraments de diners sense que hi hagi identificació del donant per part de la formació política–, donacions d’empreses que tenen contractes directes amb l’administració pública, o la pràctica d’activitats mercantils, comportaments expressament prohibits en la reforma del 2007.

És la mateixa llei que recull l’obligació dels partits polítics de publicar els comptes anuals una vegada que han estat auditades pel Tribunal de Comptes. Alguns, com el PP, publiquen un resum molt superficial dels comptes anuals entre el 2008 i el 2012, mentre que a la pàgina principal del web del PSOE no hi ha cap referència als comptes ni tampoc a la pàgina que el partit dedica a la transparència.

El confús panorama legislatiu sobre les finances dels partits polítics es complica, impulsat pel cas Bárcenas, amb la nova reforma anunciada pel Govern de Mariano Rajoy per obligar els tresorers dels partits a retre comptes anualment davant el Parlament. Entre els plans de l’Executiu hi ha, a més, la creació d’un delicte específic sobre finançament il·legal. En aquesta línia, el Tribunal de Comptes suggeria aquesta setmana una clarificació sobre les responsabilitats del tresorer en la presentació anual dels comptes del partit.

L’informe que el Tribunal de Comptes va remetre aquesta setmana al Congrés dels Diputats revela que a Espanya són ja 17 els partits polítics amb patrimoni net negatiu, és a dir, en fallida tècnica. Encapçalen la llista Unió, amb un forat patrimonial d’11,2 milions, seguida de CiU amb 10,1 milions de desajust i IU, que incloses les federacions i associats, té un desequilibri patrimonial de 14 milions.

10-XI-13, L. Izquierdo, lavanguardia