per què, per a qui, les carreteres espanyoles ens costen el doble de cares que les alemanyes?

Espanya paga pràcticament el doble que Alemanya per construir les seves carreteres, segons indica l’informe Es gasten correctament els fons de la política de cohesió de la UE destinats a les carreteres? que ha fet públic el Tribunal de Comptes Europeu, que precisa que “no hi ha proves” que aquestes diferències es deguin als costos de mà d’obra. L’informe apunta a l’ús d’enginyeria, els retards i la infrau-tilització de les carreteres com a principals factors d’encariment en la construcció. L’informe analitza 24 projectes finançats amb fons de Cohesió i Feder en els quals es van invertir uns 3.000 milions d’euros dels més de 65.000 que la UE ha destinat a aquest objectiu entre el 2000 i el 2013.

El Tribunal destaca que hi ha “diferències significatives de cost” entre països. Alemanya és el país més competitiu, perquè té un cost mitjà total per cada mil quilòmetres de 287.043 euros, que es queden en 171.868 euros si es té en compte la construcció i en 87.217 euros si només es mira la calçada. Espanya, en canvi, és on es paga més: fins a 496.208 euros de cost total, 369.501 euros de cost mitjà de construcció i 160.694 euros per cost de calçada.

CogersaNo obstant això, l’Executiu comunitari apunta que un dels projectes espanyols analitzat dispara el cost total de construcció i el cost de construcció de la calçada a causa de la gran quantitat d’obres d’enginyeria que inclou, i que sense aquest “la comparació donaria xifres semblants” als resultats dels altres països. L’organisme assenyala que la notable diferència entre el cost total de construcció i el de calçades revela “un ús intensiu d’obres d’enginyeria” com ara ponts i túnels, tot i que precisa que la plataforma de ponts a Espanya és més barata que a d’altres països pel preu del formigó.

L’organisme fiscalitzador adverteix que “no es va parar prou atenció a la rendibilitat dels projectes ja que la majoria dels que es van examinar presentaven previsions de trànsit inexactes”. El cost d’ús més baix es va registrar a Alemanya, i el més car a Espanya. Així mateix, els retards en l’execució de les obres van encarir els projectes un 23% de mitjana. Segons l’informe, el retard mitjà era de tres mesos a Polònia, set a Alemanya, onze a Espanya i de 16 mesos a Grècia.

19-VIII-13, ep, lavanguardia

http://1.bp.blogspot.com/-DHW3I8oxVA0/TaWFcGOlOLI/AAAAAAAAFyk/2ziHwzBv1Ck/s1600/2%C3%82%C2%BA+plan+E.bmp