una estafa a la lliure competència que paguem (multimilionàriament) els contribuents

Fernando Restoy, subgovernador del Banc d’Espanya i president del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), va admetre ahir als cursos d’estiu de la Universitat Menéndez y Pelayo a Santander que probablement es perdran els 21.000 milions d’ajuts públics injectats a Catalunya Banc i Novagalicia.

“La nostra intenció és vendre-les com més aviat millor, sense dilació, quan ho permetin els mercats, que són els que determinaran si es venen les entitats de forma conjunta, trossejades o si és necessari donar una garantia per cobrir una part de la cartera”, va dir Restoy. Dependrà de la “gana” que tinguin, encara que avui dia sembla evident que no és massa elevada i menys posant diners.

El Banc d’Espanya va suspendre la subhasta de Catalunya Banc el passat 4 de març, després de constatar el rebuig dels potencials compradors a l’operació perquè no havia inclòs un esquema de protecció d’actius (EPA) que els blindés davant futures pèrdues a la cartera de crèdits. Així es va fer en les anteriors privatitzacions d’aquesta crisi amb la CAM (Sabadell, 5.054 milions), Unnim (BBVA, 2.003 milions), CCM (Cajastur, 526 milions), Banc de València (Caixa Bank, 500 milions) i Cajasur (BBK, 358 milions) i tots els que van estar en la licitació van tornar a exigir aquest blindatge.

El Banc d’Espanya, seguint instruccions del Ministeri d’Economia, es va negar a incloure noves EPA per no engreixar el dèficit públic i minimitzar el cost de la reestructuració per al contribuent. L’argument llavors va ser que, amb la creació del banc dolent per netejar els balanços del risc immobiliari, les entitats intervingudes ja estaven sanejades.

Ningú no ho va creure en el seu moment i ara arriba el bany de realisme. Restoy va reconèixer que no tindrà més remei que tornar a donar un EPA, la qual cosa implica no només que no es recuperarà l’invertit en Catalunya Banc (12.000 milions) –ni a Novagalicia (9.000 milions)– sinó que és probable que la xifra s’incrementi en milers de milions d’euros més.

22-VI-13, L. Agustina, lavanguardia