ADSL: com si compressis 3 barres de pà i només t’en donessin 2

La sensació que la velocitat pagada d’accés a internet no es correspon amb la realitat es va veure confirmada ahir amb proves per la Comissió Europea, que en un extens estudi ha determinat que la mitjana del que reben els europeus pel que paguen a la banda ampla més estesa, l’ADSL, és de només el 60,3%. A Espanya es rep una mica més, però només dues terceres parts (un 66,77%) del que es contracta als operadors.

El panorama és encara més desolador per als usuaris de països grans com França (40,4%) i el Regne Unit (44,7%). La vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària d’Agenda Digital, Neelie Kroes, va apuntar que aquesta és “la primera vegada que la diferència entre les velocitats de banda ampla anunciades i les reals es confirma amb dades comparables i fiables de tots els estats membres de la UE”. L’estudi és una primera prova i Kroes no va anunciar accions davant els operadors, però sí l’ampliació d’aquest treball perquè “els consumidors necessiten més informació sobre aquest tipus de dades per poder prendre decisions”.

Kroes va concloure que les dades evidencien “la necessitat d’un veritable mercat únic connectat”. L’estudi presentat ahir, sobre unes deu mil línies i escaig, es prolongarà durant el 2014. Els qui hi vulguin participar de manera voluntària es poden inscriure a les comunitats que s’han format a tots els països membres i rebran un aparell per connectar-se a internet que mesurarà la capacitat de l’accés a la xarxa.

L’informe explica que el desfasament es mesura entre els anuncis “fins a XX Mbit/s” i el que es rep en realitat. Aquesta xifra és la que es considera que s’ha contractat i, segons l’informe, les diferències entre els països s’expliquen principalment “per les tecnologies que històricament s’hi hagin desplegat”.

Entre el 27% i el 41% dels abonats d’internet europeus es queixen que la velocitat de descàrrega és inferior a la que figura a les clàusules dels contractes amb els operadors de servei. Una altra dada rellevant és que gairebé la meitat dels usuaris assegura que en ocasions té dificultats per accedir a algun contingut d’internet a causa de la insuficient velocitat que té la seva línia.

En el cas de l’accés a internet mitjançant cable, la situació és molt millor. La mitjana europea de velocitat real respecte a la contractada és del 91,9%, i a Espanya la xifra millora bastant, fins al 96,4%.

Finalment, l’accés a internet mitjançant fibra fins a l’habitatge presenta una mitjana del 81,2%, tot i que a Espanya és del 87,8%.

27-VI-13, F. Bracero, lavanguardia