(el món al revés:) nou crèdit (...) del Nostre Diner als bancs

El vicepresident de la Comissió Europea i comissari de Competència, Joaquín Almunia, va dir ahir que els recursos del FROB que es destinin a la banca per a la seva reestructuració són ajudes estatals...

El Govern desvetllarà per fi avui tots els detalls de la reforma del sector financer que aprovarà demà el Consell de Ministres. L'Executiu ha decidit provocar un sanejament accelerat dels balanços de la banca, que hauran de registrar provisions addicionals quantioses per cobrir la deterioració del valor dels actius immobiliaris. La idea, com va explicar el ministre d'Economia, Luis de Guindos, a principis de gener, és provocar el reconeixement de pèrdues latents de 50.000 milions en el conjunt del sector.

Des del Govern es considera que semblant esforç de dotacions ajudarà a eliminar els dubtes sobre la salut dels bancs, retornarà la confiança dels inversors en el sistema financer i permetrà l'accés als mercats a les entitats, un requisit imprescindible perquè torni a fluir el crèdit. Els analistes, sobretot estrangers, consideren que la banca espanyola, amb crèdits als promotors immobiliaris de 330.000 milions i 176.000 milions d'actius problemàtics (morosos, en risc de ser-ho i actius adjudicats en balanç), no ha reconegut fins ara de forma suficient que els seus balanços estan seriosament danyats.

Ara ho faran tots per força quan es canviï la circular de provisions del Banc d'Espanya. El problema és que para bona part de les entitats pot ser missió impossible realitzar tants sanejaments en un sol any. Per això, el Govern –després de negar-ho en infinitat d'ocasions– ha decidit finalment arbitrar un sistema d'ajudes públiques condicionat, això sí, a una nova reestructuració del sector i a les fusions.

En concret, qui precisi de fons per sanejar la seva cartera de crèdits immobiliaris podrà vendre al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) bons contingents convertibles en accions –coneguts en el sector com a cocos–, que tenen la particularitat que passen a ser capital quan l'entitat ho necessita per insuficiència de recursos públics. En els casos d'accedir a fons públics i realitzar una fusió, a més, els bancs comptaran amb dos anys, en comptes d'un, per escometre la neteja exigida del seu balanç.

L'actual és un pla molt semblat al que es va emprar en la primera fase de la crisi –després de la intervenció de CCM al març del 2009– amb la venda llavors de participacions preferents al FROB, que va suposar la injecció de 10.000 milions d'euros en el sector. Ara, la raó oficial per donar diners a la banca és que se li van a canviar de cop les normes del joc quant a la forma de comptabilitzar els seus riscos. Amb els fons rebuts es podrà evitar que les entitats vegin caure les seves ràtios de capital per sota dels mínims regulatoris...

L'ajust que es pretén no té precedents i porta setmanes tenint en suspens al sector. En el cas del sòl, aquest ajust en el valor comptable arribarà al 80% de mitjana, segons fonts coneixedores de la reforma...

Les ajudes només computaran com a dèficit en el cas que sigui impossible recuperar-les en el futur.

2-II-12, L. Agustina, lavanguardia