"Les regles i la convivència democràtica", Silvina Álvarez

La pregunta sobre per què obeïm les lleis és complexa i difícil de respondre. Per intentar indagar en el comportament de les persones davant el dret no n’hi ha prou amb apel·lar a la legitimitat de les lleis. En l’obediència o desobediència de les normes jurídiques hi ha molt més. Hi ha aspectes sociològics, vinculats a les característiques de la comunitat de pertinença o a les característiques dels grups o subgrups en els quals les persones interaccionen. Hi ha motius psicològics vinculats al tipus de relacions que cada individu manté amb les persones del seu entorn. I hi ha raons que remeten directament al valor que atorguem al que disposen les normes, a la influència d’una prescripció sobre les nostres accions per motius que transcendeixen els aspectes fàctics i que estan relacionats amb el que creiem que hem de fer. Aquestes últimes són les raons morals, potser les més poderoses per aconseguir l’acceptació d’una norma.

Com es crea llavors aquest conjunt de disposicions per afavorir un respecte més gran i obediència a les lleis per part dels actors polítics? Sovint s’apel·la a la necessitat de tenir una classe política diferent, menys egocèntrica i amb més lleialtat institucional i democràtica. Podríem assajar almenys tres camins per intentar un canvi en aquest sentit: un de llarg, un altre de mitjà i, per fi, un de curt. El més llarg, que requereix més constància i afany, és el de l’educació. Es tracta d’ensenyar des de la infantesa el significat de la convivència, la utilitat de respectar les regles que serveixen per facilitar la vida en comú, la rellevància del que compartim en l’espai públic. Tot això es pot i s’hauria d’ensenyar, potser, amb una educació per a la ciutadania que fes ressaltar la igualtat moral de les persones, el respecte de la diferència, Per indagar en el comportament davant el dret no n’hi ha prou amb apel·lar a la legitimitat de les lleis el compromís amb les capacitats i les necessitats de les persones. En altres paraules, ensenyar a conviure amb qui es comparteixen espais comuns. Ensenyar el respecte de les regles com a premissa per a la convivència.

El camí intermedi tindria un abast més delimitat i consistiria a reforçar els mecanismes de selecció de les persones destinades a ocupar posicions de poder, càrrecs públics o llocs de responsabilitat institucional. Aquesta via és necessària per garantir un cos de “servidores i servidors” públics, persones compromeses amb la tasca institucional, conscients de la rellevància de la seva funció, responsables en el moment d’exercir les quotes de poder concedides i disposades a retre comptes de la seva actuació. Esclar que aquesta tasca serà molt més àrdua si la població en el seu conjunt no ha estat educada en els valors que assenyalàvem més amunt i, en canvi, serà més senzilla si es compta amb una ciutadania ben educada. En gran part són institucions intermèdies, com els partits polítics, les que s’encarreguen de reclutar les persones que formaran part dels òrgans de presa de decisió política i, per tant, en bona mesura aquesta tasca està a les seves mans.

Finalment, si falla el camí llarg de l’educació o no s’implementa correctament el camí intermedi de la selecció, el sistema estarà abocat a reforçar els mecanismes de control i sanció que permetin detectar i castigar els comportaments. En aquesta tasca sembla essencial el principi de transparència en totes les decisions que involucrin òrgans de l’Estat, afegit a un eficaç funcionament judicial. Però les sancions només poden ser l’última ràtio, i un sistema polític que depengui en excés de l’aparell sancionador per aconseguir l’obediència de les lleis podria ser un indicador del fet que alguna cosa més profunda està fallant.

"Las reglas y la convivencia democrática", Silvina Álvarez, professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Madrid, lavanguardia