política: els espanyols només aproven les institucions armades

GRAU DE CONFIANÇA EN LES INSTITUCIONS:

 

5'71 Guàrdia Civil
5'65 Policia
5'21 Exèrcit

3'68 Monarquia
3'56 Esglèsia catòlica
3'51 Tribunal Constitucional
3'09 Governs autonòmics
2'53 Congrés i Senat
2'42 Govern central
1'83 partits polítics

"Els únics que aproven són els que durant la dictadura anomenàvem cossos repressius" (Toni Batllori, ninots lavanguardia, 2-V-13)

Un país en què les institucions més valorades són les forces armades, la policia i la Guàrdia Civil és un país una mica estrany. Potser anhelós d’autoritat. Sens dubte, un país d’ordre. I sens dubte, una nació que valora en gran mesura la seguretat. Doncs aquest és el diagnòstic espanyol que es desprèn del baròmetre del CIS que s’acaba de difondre. Totes les altres qüestions reflecteixen una societat pessimista, confusa quant a ideologia, descontenta pel que fa a la marxa dels assumptes públics i molt crítica amb tots els nivells de poder...

És un país confús quant a ideologia, perquè de sobte s’identifica majoritàriament amb el socialisme, però a l’hora de votar castiga el Partit Socialista i premia els qui recullen més bé l’emprenyament. I el resultat d’aquesta confusió és la renúncia al compromís polític. Alguna cosa greu li passa a la satisfacció popular quan més de la meitat dels consultats (el 53,5%) votarien avui en blanc, amb vot nul, no sabrien a qui votar o directament s’abstindrien. Un percentatge tan alt de gent distanciada dels assumptes públics indica que hi ha un divorci entre els representants i els representats. És la crisi de la representació, que s’afegeix a totes les altres..

4-V-13, F. Ónega, lavanguardia