5.000 milions, del Nostre Diner, en controlar i dirigir la vida dels nostres fills

El Consell de Ministres va aprovar ahir el pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 2013-2016, que proposa, entre altres qüestions, augmentar l’edat mínima dels menors per contreure matrimoni amb permís del jutge –que passa dels 14 als 16 anys–, per comprar alcohol –puja dels 16 als 18 anys– i per mantenir relacions sexuals consentides amb un adult sense que aquest incorri en delicte d’abús. En aquest últim cas, no s’ha establert el límit d’edat (actualment situat als 13 anys) en espera que durant el corresponent debat parlamentari s’arribi a un acord el més ampli possible entre els grups polítics. La franja que s’estudia és entre els 14 (igual com la del matrimoni fins ara) i els 16 anys (edat en què es permet l’avortament prèvia informació als pares).

El debat d’aquests nous llindars, però, no és nou. Des de fa diverses legislatures, els ministeris d’Assumptes Socials i de Justícia han abordat la possibilitat d’apujar l’edat dels menors, però en el cas de l’alcohol, per exemple, s’ha anat deixant de banda atesa la constatació que les comunitats autònomes ja l’havien incrementada dels 16 als 18. Només hi ha dues autonomies, Astúries i Galícia, que mantenen sorprenentment el límit per a l’accés a l’alcohol als 16 anys.

Quant a l’edat de matrimoni, l’acord és majoritari entre els experts, però fins ara no s’ha acabat de plasmar amb la corresponent reforma del Codi Civil arran de la constatació evident de l’escassíssim nombre d’enllaços en aquestes edats. A Espanya, els ciutadans es poden casar sense que hi hagi cap autorització a partir dels 17 anys. El jutge, però, podrà legitimar el matrimoni entre menors sempre que algun o els dos cònjuges tingui més de 13 anys, s’argumenti una causa justa i després d’escoltar el menor i els seus pares. Només en aquests casos l’enllaç és permès. N’hi ha molt pocs. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2009 la xifra d’adolescents de 14 i 15 anys que van contreure matrimoni va ser de tan sols dos homes i 12 dones.

Una altra de les edats que es modifiquen té a veure amb l’àmbit sanitari. Concretament, es permetrà als menors de 18 anys continuar sent atesos a la unitat pediàtrica dels hospitals (i no com fins ara, als 14), tal com demanaven els professionals i els familiars de menors amb malalties greus.

El pla que es va presentar ahir –“el més ambiciós dels que s’han presentat fins ara”, en paraules de la ministra Ana Mato– obligarà a modificar una desena de lleis referides a la infància. I incorporarà l’obligatorietat que tots els projectes de llei i reglaments incloguin un informe d’impacte en la infantesa (actualment és preceptiu un informe d’impacte de gènere). Segons la ministra Ana Mato, aquest pla disposa d’una estimació pressupostària de 5.159 milions d’euros procedents del ministeri, les comunitats i els ajuntaments.

Aquest pla sobre la infància inclou altres mesures com ara l’aprovació d’un pla integral d’atenció als menors de tres anys amb discapacitats greus, per facilitar l’atenció al primer moment i la rehabilitació.

En relació amb internet i les xarxes socials, el pla preveu el reforç dels sistemes de seguretat a la xarxa: potenciar els sistemes de filtratge des dels servidors i que les empreses adoptin codis de conducta adequats. I per prevenir els abusos a la xarxa contra menors, s’introduiran més tipus delictius al Codi Penal.

6-IV-13, C. López, lavanguardia