llençar enormes quantitats d’aliments i menjar amb la vista, símptomes d’una societat grotesca

Els ciutadans europeus llencen a les escombraries 89 milions de tones de menjar a l’any, uns 179 quilos per persona.
Espanya és el sisè país d’Europa pel que fa al malbaratament de menjar. En llença 7,7 milions de tones a l’any. El campió és Alemanya.
El 42% del menjar malgastat ve de les llars, el 39% de la fabricació, el 5% de la distribució i el 14% de la restauració. La FAO estima que al món es malgasta un terç de la producció d’aliments, 1.300 milions de tones.
El Parlament Europeu vol reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per a aquest any. I, a més llarg termini, eliminar-lo.

> contra desaprofitament massiu de menjar <

Aquesta iniciativa revisarà normes i provarà d’influir en els hàbits dels consumidors per reduir el “malbaratament de menjar”, segons el ministeri. Espanya és el sisè país europeu que més menjar en bon estat malgasta (7,7 milions de tones a l’any), després d’Alemanya (10,3), Holanda (9,4), França (9), Polònia (8,9) i Itàlia (8,8). A tot Europa es llencen 89 milions de tones de menjar a l’any, mentre que al món es perd o es malgasta un terç dels aliments.

D’una banda, es llença menjar en bon estat i, de l’altra, la producció mundial d’aliments s’haurà d’incrementar un 70% en els propers 40 anys per fer front a l’augment previst de la població, que passarà dels 7.000 milions d’habitants actuals als 9.000 milions, segons l’Organització de les Nacions Unides. Si el menjar s’aprofités més, no caldria augmentar tant la producció i es gastarien menys recursos per alimentar més persones.

Així, el Govern espanyol revisarà la normativa que regula la comercialització d’alguns aliments. Entre altres qüestions, proposa que es puguin vendre aliments que ara es descarten perquè no compleixen determinades normes “estètiques”. Algunes fruites i hortalisses es llencen només perquè no tenen una forma o color “bonic”, es descarten per l’aspecte quan són aptes per al consum. També es llencen aliments quan presenten algun petit defecte d’envasament que no en compromet l’estat.

3-IV-13, M. Gutiérrez, lavanguardia