carta, sense resposta, de la comunitat científica, de la nostra esperança de futur, a Rajoy (III)

“Rectifiqui aquest camí de deteriorament vertiginós de la investigació”. És la petició que fan a Mariano Rajoy els presidents de 54 societats científiques en representació de més de 30.000 investigadors.

En una carta enviada al president del Govern central amb data 27 de febrer, els líders científics descriuen les dificultats que viu el món de la investigació a Espanya per la política científica –o més aviat la falta de política científica– del Govern. Denuncien els efectes devastadors de la descoordinació entre ministeris. Critiquen les contradiccions entre el que el Govern central diu i el que fa. Alerten de les greus conseqüències que tindran aquestes disfuncions. I acaben sol·licitant a Rajoy que intervingui per corregir “aquesta situació de desgavell”.

 

Tot això en un llenguatge crític però no agressiu, que intenta ser constructiu per buscar acords. “Ens té a la seva disposició per treballar”, conclou la carta, enviada per la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (Cosce).

Els científics recorden a Rajoy que “les recomanacions que la Unió Europea va fer a Espanya amb motiu de la present crisi [incloïen] augmentar la inversió en R+D+I”. I que “vostè mateix ha assenyalat en les seves al·locucions que l’R+D+I és una de les prioritats del seu Govern”.

No obstant això, el 2012 els pressupostos públics per a R+D+I es van reduir un 25%. I el 2013 les subvencions han disminuït un 13,7%. Els científics reconeixen que aquest any s’ha incrementat la partida de crèdits financers. Però “tothom, vostè, el ministre i nosaltres, sabem que a la pràctica no s’executaran” aquests crèdits.

Per als investigadors, és especialment desconcertant la divergència de criteris entre el Ministeri d’Economia i Competitivitat, del qual depèn la política científica, i el d’Hisenda, del qual depèn el seu finançament. “Aquesta no és manera de funcionar per a un país que ocupava el novè lloc al món en producció científica”, escriuen a la carta.

LLa situació és d’“angoixa”, de “total incertesa” i “objectivament dramàtica”, afegeixen els científics, que lamenten “l’absència d’una política científica coherent”. Els representants de la comunitat científica sol·liciten al president del Govern que governi: “Senyor president –escriuen–, fixi una política clara, unes directrius d’actuació als seus diferents ministres, que marquin amb nitidesa el compromís del Govern amb la política d’R+D+I i que en garanteixin el compliment”.

El pla nacional, un mal pla. El Pla Nacional d’R+D+I és la principal font de finançament de projectes d’investigació competitius. Els projectes seleccionats a l’última convocatòria s’han de fer en tres anys, però es pagaran en quatre. La primera anualitat tindrà un import irrisori, “cosa que farà impossible l’execució dels projectes” seleccionats, diuen els científics. Espanya refusa diners europeus. Desenes de projectes finançats per la Unió Europea estan paralitzats. Encara que tenen recursos per contractar investigadors, el Govern espanyol no ho autoritza. “Paradoxalment –diuen–, alhora se’ns insta a competir per més fons europeus”.

Aprovats i suspesos. Projectes que havien estat aprovats en el passat són suspesos ara perquè Hisenda no emet l’informe favorable preceptiu.

28-II-13, J. Corbella, lavanguardia

carta, sense resposta, de la comunitat científica, de la nostra esperança de futur, a Rajoy (I)
carta, sense resposta, de la comunitat científica, de la nostra esperança de futur, a Rajoy (II)

La Cosce, que reúne a 53 sociedades científicas españolas y representa a más de 30.000 profesionales, ha explicado en una carta que ha remitido a Rajoy varios casos en los que la investigación se ha visto obstaculizada por las directrices del Ministerio de Hacienda.

Según han detallado en el escrito, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha revocado proyectos concedidos por el Ministerio de Cultura, no ha emitido informes favorables a convocatorias porque la comunidad autónoma convocante incumplía el objetivo del déficit, o ha dividido los plazos de proyectos de investigación por los límites de disponibilidad presupuestaria, entre otros.

Así, ha señalado que los investigadores se sienten «huérfanos en un Ministerio -el de Economía y Competitividad- que, sin duda, se ocupa de temas muy importantes para el país, pero donde la investigación parece tener un carácter menor a merced de los designios del Ministerio de Hacienda».

En este sentido, le han advertido de que «no es forma de funcionar para un país que ocupaba el noveno lugar en el mundo de la producción científica y que manifiesta querer hacer de la I+D+i la espina dorsal de su modelo económico».

«Estamos hondamente preocupados por el deterioro de la I+D+i española y la ausencia de una política científica coherente que le confiera la estabilidad y serenidad que la investigación científica necesita", han apuntado.

«Situación de desbarajuste»

Por otra parte, las sociedades científicas han recordado a Rajoy que entre las recomendaciones que la UE hizo a España con motivo de la presente crisis figuraba la de aumentar la inversión en I+D+i, algo que, según han señalado, «no se está cumpliendo».

«Usted puede y debe cambiar esta situación de desbarajuste», ha pedido la Cosce a Rajoy en la misiva, en la que también le insta a «rectificar este camino de deterioro vertiginoso de la investigación» y a «disipar la frustración que se va instalando en el sistema científico español».

La entidad ha calificado de «dramática» la situación porque «detrás de cada caso hay situaciones humanas y personales muy serias: compromisos internacionales adquiridos que no pueden cumplirse, personas y equipos que ven cómo se esfuma su esfuerzo de años, brillantes jóvenes investigadores que ven cortadas de raíz sus expectativas».

La Cosce finaliza su carta asegurando que la investigación española «necesita un horizonte, una perspectiva y un rumbo claro». «Necesitamos estabilidad en los procesos y en los medios imprescindibles para desarrollar nuestro trabajo», ha indicado.

28-II-13, abc