la directora de l’Agencia Tributaria no sap el que es diu

La directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha reconocido este jueves, tras responder a numerosas preguntas de los periodistas sobre el llamado "caso Bárcenas", que ni siquiera sabía qué había contestado y que podría ser "cualquier barbaridad".

"No sé ni lo que he dicho. Ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho", ha asegurado Viana (video)

Sus palabras, término de la rueda de prensa, fueron dichas sin percatarse de que los micrófonos aún estaban abiertos y que habían recogido sus palabras. De hecho, la directora de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, que estaba sentada a su lado ha sido la que, mediante gestos, le ha señalado que los micrófonos estaban "funcionando todavía". "Ya", ha contestado Viana, que se ha mostrado nerviosa al conocer ese hecho.

7-II-13, HuffPost/agcs

El Govern espanyol va fer ahir un gir de 180 graus en admetre, en certa mesura, que es podrà investigar els contribuents acollits a l’amnistia fiscal. Fins ara, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sempre havia mantingut que es tractava d’un procés voluntari i reservat. Però, després de la pressió social i els escàndols del cas Bárcenas i Gürtel, ahir la directora de l’Agència Tributària, Beatriz Viana, no va descartar incloure al Pla de Control Tributari de l’any 2013, que està pendent de ser aprovat, la comprovació de les declaracions tributàries especials.

Es tracta d’una petició formal i per escrit que havien fet un dia abans el col·lectiu dels inspectors d’Hisenda. En la carta formal, a la qual va tenir accés La Vanguardia, l’organització dels inspectors tributaris recorda que al pla del 2012 figura “expressament que es posarà especial èmfasi en la persecució de les conductes fraudulentes que generen alarma social”, com és aquest cas de l’amnistia fiscal. Fins ara, l’administració d’Hisenda sempre s’havia negat a incloure com a objectiu prioritari investigar els indultats fiscals.

Els inspectors defensen que amb la declaració tributària especial, model 750, es podia regularitzar l’IRPF, societats i l’impost de la renda de no residents, però no hi entraven altres impostos com ara l’IVA, successions, donacions o patrimoni. “Examinarem totes les declaracions i veurem què hi trobem”, va arribar a dir la directora de l’Agència Tributària, Beatriz Viana. I va afegir: “L’Agència Tributària té l’obligació d’investigar els delictes que es donin a conèixer”.

La disposició addicional primera del reial decret-llei 12/2012, que va regular la que es coneix com a declaració tributària especial, va permetre que es presentessin 31.529 declaracions, que van correspondre a 29.683 contribuents. Aquesta modalitat permetia als que volguessin regularitzar la seva situació tributària declarar les rendes que al seu dia no havien declarat i posar-se al dia amb el fisc. El cost inicial era el 10% del patrimoni no declarat, encara que en realitat va quedar reduït fins al voltant del 3% perquè els evasors només van pagar aquest gravamen pels interessos generats entre el 2008 i el 2010, malgrat que van aflorar uns 40.0000 milions evadits en anys anteriors.

La mesura no servia per als que ja tenien obert un procediment d’inspecció per l’Agència Tributària. Ahir, Viana va tornar a obviar la pregunta de si Bárcenas estava “en pla”, és a dir, inspeccionat per Hisenda. També va eludir respondre sobre quins anys concrets tenia inspecció fiscal oberta, escudant-se en el fet que “són dades que formen part de la informació judicial”.

La direcció general de Tributs, òrgan no dependent de l’Agència Tributària però sí del Ministeri d’Hisenda, al seu primer informe (publicat el 27 de juny del 2012) va determinar que “es considera que no és procedent la comprovació aïllada de la declaració tributària especial... sense perjudici que, una vegada invocada per l’obligat tributari en el curs d’un procediment de comprovació d’una obligació tributària concreta (concepte i període definits), l’administració tributària pugui efectuar la comprovació esmentada a l’efecte de verificar l’ajust a la realitat del que hagi pogut manifestar”.

Els inspectors fiscals sempre han defensat que la seva tasca és comprovar irregularitats i liquidar els impostos que no hagin pagat els defraudadors.

Ahir l’Agència Tributària, segons va explicar la seva màxima responsable, Beatriz Viana, va matisar que “analitzarà” la proposta dels inspectors. És a dir, va obrir la porta a comprovar tots els que s’han acollit a la mesura dins d’un programa específic que s’inclouria al Pla Nacional de Control del Frau del 2013.

I no com fins ara, que només es pretenia comprovar els que, en ser inclosos per algun altre motiu en un procediment inspector i detectar-se les seves rendes inicialment no declarades, al·leguessin que ja les havien regularitzat quan es van acollir a l’amnistia. La direcció general de Tributs també va aclarir en dos polèmics informes que les rendes que s’haguessin originat en períodes prescrits no havien de tributar ni tan sols pel 10%. La prescripció de l’origen de les rendes és el que va permetre regularitzar per un cost mitjà del 3%.

“Sorprèn que el Govern es pensi centrar ara a investigar els que han respost a la seva crida, i que incompleixi un cop més la paraula donada, i deixi sense comprovar tots els que no han volgut posar els seus comptes en ordre amb el fisc”, apunta Diego Artacho, advocat i soci de Rousaud Costas Durán. Segons el seu parer, “Hisenda disposa de dades i mitjans per investigar els que no han volgut regularitzar, que són molts”, apunta. Algun assessor fiscal apunta que “Amb les declaracions presentades, Hisenda disposa de molta informació sobre estructures i maneres de defraudar per descobrir altres contribuents que no s’han acollit a l’amnistia”.

8-II-13, C. Lafraya, lavanguardia