Consell d’Europa denuncia ingerències polítiques en medis informatius públics espanyols

El Consell d’Europa va denunciar ahir la preocupació pels informes que arriben sobre l’existència de “pressions polítiques” als mitjans públics de difusió d’Espanya i va recordar a les autoritats la necessitat de garantir la independència editorial. No és una situació única. Hongria, Romania, Sèrbia, Ucraïna i Itàlia són també països en els quals aquesta institució, aliena a la Unió Europea, detecta el mateix problema, sense distingir entre televisions i ràdios d’àmbit nacional o autonòmic. La resolució recorda a les autoritats públiques dels països esmentats alguns dels criteris que defineixen la llibertat de premsa: “Els mitjans públics han d’estar protegits d’interferències polítiques en la gestió diària i les decisions editorials; s’ha d’evitar posar en llocs de direcció professionals amb clares filiacions partidistes, i crear codis de conducta interns per a la independència editorial de la feina periodística”, recorda la institució, amb seu a la ciutat francesa d’Estrasburg. Tot i que internet ha facilitat l’aparició de nombrosos mitjans digitals, els ens públics de radiodifusió “encara són una gran font d’informació a Europa”. Les crítiques a les ingerències als mitjans públics apareixen dins d’una resolució més àmplia sobre els seriosos problemes als quals s’enfronta la llibertat de premsa a Europa. 30-I-13, Beatriz Navarro, lavanguardia