"Al servei dels ciutadans", Xavier Sala i Martín

Utilitzar tecnologia per modernitzar i reduir costos sense perdre productivitat i eficiència és normal al sector privat però és una idea extravagant al sector públic. I és que la innovació al sector públic s’enfronta a l’oposició directa de tres estaments importants. El primer és el funcionariat, de naturalesa conservadora, burocràtica i reticent a canviar. El segon és la classe política, que sempre ha utilitzat el sector públic (i els seus llocs de treball) com una eina per guanyar vots i per col·locar amics, familiars i simpatitzants del partit. I finalment, el dels intel·lectuals (molts dels quals també són funcionaris) que pensen que el sector públic és un gran centre d’ocupació per a gent que en algun moment de la seva vida ha sabut memoritzar, com ells, 200 temes per passar unes oposicions.

Als tres grups se’ls hauria d’explicar que l’Estat no és, o no hauria de ser, un instrument al servei de funcionaris i partits polítics, sinó un instrument al servei dels ciutadans.

17-I-13, Xavier Sala i Martín, lavanguardia