multa a Movistar, Vodafone i Orange per abús de posició en mercat majorista

A les grans operadores de telefonia espanyoles se’ls acumulen els problemes. Com si no n’hi hagués prou amb les pèrdues que els genera el fenomen WhatsApp (es calcula que, a compte de la missatgeria instantània, les grans companyies internacionals deixaran d’ingressar 41.891 milions d’euros pels SMS d’aquí al 2016) i els sistemes de xarxes socials (Facebook o Twitter), els òrgans competencials també les estan castigant fort. La Comissió Nacional de la Competència (CNC) va imposar ahir una multa de 120 milions d’euros a Telefónica, Vodafone i Orange: interpreta que totes tres, actuant com a majoristes, s’han posat d’acord per augmentar els preus, fins i tot fentlos excessius, als operadors mòbils virtuals (OMV), que no tenen xarxa pròpia, per enviar i rebre missatges per SMS i MMS.

La posició de les tres grans, va insinuar el regulador de la competència, és monopolística. “De domini col·lectiu”, va dir.

I això es paga. La multa a Telefónica Móviles és de 46,49 milions; la de Vodafone, de 43,525 milions; la d’Orange, de 29,95 milions. La variació entre unes i d’altres és proporcional als volums de negoci. Les tres grans, que juntes controlen el 90% del mercat de missatgeria mòbil a Espanya, han expressat el seu rebuig a la multa i han anunciat que la recorreran davant l’Audiència Nacional i, si cal, davant el Tribunal Suprem.

El cert és que el preu dels SMS i MMS amb prou feines ha baixat els últims anys, cosa que no passa en el cas de les trucades de veu, amb un cost ha caigut una mitjana del 70% des del 2002, a conseqüència de la pressió de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT). Segons les dades de la CNC, Telefónica, Vodafone i Orange registren uns marges de beneficis extraordinaris en la missatgeria mòbil, d’entre un 384% i un 922%.

La CNC opina que aquests marges són excessius i, a més, que s’han estabilitzat en el temps, després d’una caiguda inicial des dels 9 fins als 6 cèntims per missatge (entre el 2003 i el 2010), descens que s’havia produït després de la primera escomesa de la CMT. També considera que aquesta posició monopolística ha barrat el pas a nous operadors, que se senten incapaços de créixer i d’expandir-se en l’àmbit de la missatgeria mòbil.

La multa és de rècord, tan elevada com la que la CNC havia imposat a un grup de companyies d’assegurances (Asepa, Mapfre, Caser, Scor, Munich Re i Swiss Re) el 2009, castigades per pactar preus en les assegurances d’edificis. Totes dues ronden els 120 milions d’euros.

Així, la CNC tanca el seu recorregut en l’àmbit de les telecomunicacions. El 2013 es posarà en marxa la nova Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), que unirà el regulador de la competència amb els sectors d’energia, transport, ferrocarril i telecomunicacions. El Congrés en tramita actualment el naixement: es tracta d’unir dues posicions (la de la CMT i la de la CNC) que, fins ara, es barraven el pas entre elles, en anar l’una en contra de l’altra.

Les grans operadores s’ho han pres malament. Vodafone va insistir que anirà a l’Audiència Nacional i, en última instància, al Suprem. Telefónica va expressar un “profund desacord”: va dir que la multa és “totalment injusta” i per un fet “inexistent”, perquè cap dels operadors OMV no ha denunciat cap mena de monopoli.

21-XII-12, S. Heredia, lavanguardia

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado a los tres principales operadores con un total de 119,865 millones por los precios abusivos que han impuesto en el mercado de los mensajes cortos (SMS) durante los últimos años.

Según el organismo organismo encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, Movistar, Vodafone y Orange han aplicado históricamente tarifas mayoristas desmesuradas a los operadores móviles virtuales (OMV) abusando de su posición de dominio en los mercados mayoristas relacionados con los SMS.

Por ese motivo, el Consejo de la CNC, vistas las alegaciones de las partes y el informe de la Dirección de Investigación de la CNC, ha impuesto una multa de 46.490.000€ a Telefónica Móviles de España (Movistar), 43.525.000€ a Vodafone y de 29.950.000€ a Orange. Los tres operadores tienen previsto recurrir la sanción.

Según la Dirección de Investigación de la CNC cada uno de estos operadores ha ostentando una situación de monopolio en los servicios de terminación de SMS, no obstante el Consejo de la CNC no ha considerado pertinente imponer medidas regulatorias a las partes como la Dirección de Investigación de la CNC recomendaba.

Como recuerda El Economista, “pese a que el mercado de los mensajes cortos cotiza desde hace años a la baja, debido a la competencia de Whatsapp y otros servicios gratuitos de Internet, los operadores tradicionales ingresaron el año pasado más de 1.131 millones de euros, un 10% menos que el año anterior. Su momento de esplendor fue en 2008, cuando la facturación de ese negocio superó los 1.743 millones. Esa cifra se redujo a la mitad a mediados de este año”.

20-XII-12, David Ballota, nacionred

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 119 millones de euros a Movistar (44,49 millones), Vodafone (43,525 millones) y Orange (29,950 millones) por abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos en el servicio mayorista que dan a los operadores móviles virtuales (OMV), los que nos disponen de red propia, por el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) en el ámbito nacional.

Se trata de la segunda mayor multa impuesta por la CNC tras la que le impuso en 2009 a un grupo de aseguradoras. (Asefa, Mapfre, Caser, Scor, Munich Re y Swis Re) de 120 millones de euros. Los tres operadores han confirmado que recurrirán la sanción.

La sanción se produce por el expediente abierto los tres operadores en enero de 2011 por una falta muy grave al aplicar precios abusivos en la “originación y terminación de mensajes cortos SMS y MMS" (con contenidos multimedia) de ámbito nacional.

Cada vez que un cliente de un operador sin red (Symio, Pepephone, Lebara, Jazztel Movil, Masmóvil, etcétera) remite un SMS o un MMS, los operadores que le prestan la red (Movistar, Vodafone y Orange) le cobran un precio por originar ese mensaje. Y lo mismo sucede cada vez que uno de estos clientes de los OMV recibe un mensaje en su teléfono.

Los servicios mayoristas de originación de mensajes son servicios de interconexión que los operadores móviles con red propia prestan a los operadores móviles virtuales a los que suministran servicios de operador anfitrión. De esta forma, los OMV reciben los mensajes cortos generados por los terminales de sus clientes en la red de acceso del operador anfitrión. Por su parte, el servicio mayorista de terminación de mensajes cortos es un servicio de interconexión ofrecido los operadores móviles que permite la terminación de mensajes cortos dirigidos hacia sus clientes y originados en las redes de otros operadores.

Según la Dirección de Investigación de la CNC, Movistar, Vodafone y Orange ostentan una situación de monopolio en los servicios de terminación de mensajes cortos en su propia red. Y a diferencia de lo que sucede con los servicios mayoristas de terminación de llamadas de voz,cuyo precio está regulado y ha caído cerca del 70% en diez años, los respectivos mercados de servicios mayoristas de terminación de SMS prestado por cada uno de estos operadores , y que no estaban regulados en el periodo objeto de análisis (2000-2009), apenas han caído un 5%..

A juicio de la CNC, ello ha permitido a los tres operadores móviles de red fijar libremente los precios de terminación de mensajes cortos en todo el periodo considerado a unos niveles muy elevados.Esos precios mayoristas excesivos han provocado a su vez, que los operadores virtuales no pudieran bajar los precios finales que cobran a sus clientes por los SMS. “Dado que la terminación es un coste que se traslada a los precios minoristas, los precios excesivos en terminación les han permitido sostener unos precios minoristas de los mensajes cortos a pagar por los usuarios más elevados”, sostiene el organismo.

A ello se suma que estos tres operadores, a los que la Dirección de Investigación de la CNC atribuye una posición de dominio colectiva, habrían desarrollado una política de precios en los servicios de acceso y originación consistente con la de los mercados de terminación: los elevados precios mayoristas en originación han contribuido a sostener elevados precios minoristas, los que paga el cliente, de los SMS y a generar mayores barreras de entrada y expansión a los operadores móviles virtuales.

20-XII-12, R. Muñoz, elpais