el parasitisme partitocràtic que recau sobre els contribuents (tots nosaltres)

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha repartit gairebé 900.000 euros entre fundacions de partits polítics perquè desenvolupin programes, seminaris i conferències sobre “promoció de la democràcia i consolidació dels sistemes de partits”, segons va publicar ahir el Butlletí Oficial de l’Estat. L’entitat que rep una subvenció més gran és la Fundació per a l’Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), que presideix José María Aznar, per a la qual van 529.849.88 euros del total de 899.798,07 euros aprovats.

Amb aquests diners la FAES finançarà tres programes sobre “promoció de la llibertat, la democràcia i els drets humans als països en desenvolupament; enfortiment dels partits polítics als països en desenvolupament i divulgació dels valors de cooperació internacional entre els països donants”, segons la resolució que publica el BOE. Al seu torn, la Fundació Ideas del PSOE obté una ajuda de 238.510,39 euros per dur a terme dos programes de “promoció de la democràcia i consolidació dels sistemes de partits”, mentre que la Fundació Rafael Campalans, del PSC, rep 36.000 euros per al seu programa de cooperació política a la Mediterrània.

 

Una quantitat similar a la del PSC s’emporta la Fundació CatDem de Convergència Democràtica, que disposarà de 32.909,93 euros per pagar els programes “la consolidació democràtica”, “l’oportunitat del canvi” i “veus de la Mediterrània”. I la Fundació Sabino Arana del PNB tindrà una subvenció de 16.454,97 euros per finançar la conferència “Revolucions als països àrabs del nord de l’Àfrica. Islam, societat i Estat”, així com el seminari V Diàlegs de Bilbao sobre “la relació entre política i economia, en vista dels desafiaments d’aquest temps”.

Pel que fa a Esquerra Unida, rebrà 14.808,47 euros perquè la seva Fundació per l’Europa dels Ciutadans financi un programa sobre l’enfortiment dels processos de democratització i participació política al nord de l’Àfrica, mentre que l’Institut d’Estudis Humanístics-Miquel Coll i Alentorn-Inehca, d’Unió Democràtica de Catalunya, disposarà de 13.163,97 euros per pagar les sessions de treball “Humanisme, economia i justícia social: respostes per al segle XXI”. Per la seva part, Nous Horitzons (Fundació del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Iniciativa per Catalunya i Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra) disposarà de 8.227,48 euros per a un projecte de consolidació dels processos de governabilitat i enfortiment de l’Estat i les polítiques públiques. I Esquerra Republicana, a través de la seva Fundació Josep Irla, percebrà 4.936,49 euros per al seu “programa d’intercanvi per a l’enfortiment del sistema democràtic internacional”, mentre que la Fundació Galiza Sempre, del BNG, rebrà 3.290,99 euros per pagar el seu programa de trobades internacionals 2012. Finalment, la Fundació d’Esquerra Unida i Alternativa obtindrà 1.645,50 euros per al seu programa “lliçons dels processos de transició a la democràcia a Europa i a Amèrica Llatina”.

Aquestes subvencions tenen per objecte, segons indica el BOE, “el finançament a les fundacions i associacions dependents de partits polítics amb representació parlamentària per a l’execució d’activitats relacionades amb la promoció de la democràcia i la consolidació dels sistemes de partits polítics” realitzats durant aquest any. Els ajuts es carreguen als pressupostos generals de l’Estat del 2012, i la mateixa xifra, 900.000 euros, s’ha pressupostat per al 2013, mentre que l’any 2011 es van destinar per a aquesta mateixa finalitat 2,2 milions d’euros.

Entre els criteris per fixar la quantitat d’aquestes ajudes figura el nombre d’escons del partit polític del qual depèn la fundació.

8-XII-12, red, lavanguardia