per, i per a, què estem "rescatant" amb el Diner Públic els bancs (privats)?

L'informe de la Comisión Nacional de la Competencia que s'acaba de donar a conèixer revela que la banca va acaparar el 99,59% de les ajudes de 2010 destinades a superar la crisi econòmica. Dit d'una manera més intel·ligible: cada ciutadà d'aquest país va aportar gairebé 2.000 euros per a la recuperació de les entitats bancàries. La quantia d'aquesta ajuda equival al 8% del PIB, la qual cosa va suposar un dels majors esforços duts a terme per un país de l'eurozona per sanejar la seva banca...

No tots els bancs són iguals, ni han sortit igual de tocats després d'aquesta crisi. Però és indubtable que ens deuen el seu agraïment per l'esforç sobirà col·lectiu. No obstant això, aquesta mateixa setmana el sector anunciava nous increments en les comissions pels serveis que subministra, sense entendre que ens en deu d'una. La males pràctiques d'alguns bancs i caixes en aquests últims anys han sortit poc menys que gratis, com ho demostra que només en casos especialment escandalosos s'han exigit responsabilitats, mentre el reg de milions als bancs amb problemes que concedirà el Banc Central Europeu carregarà de nou en el deute d'Espanya, que, fins que no es demostri el contrari, som tots.

29-X-12, Màrius Carol, lavanguardia

La banca és qui més s'ha beneficiat dels ajuts públics. Segons l'informe anual sobre la matèria de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en el 2010 es van concedir ajudes per valor de 92.500 milions d'euros, dels quals les entitats financeres en van rebre 87.145 milions, el 94%. Segons la CNC, aquestes ajudes al sector financer impliquen un cost per càpita d'1.846,67 euros. 26-X-12, L. Agustina, lavanguardia